Vsi zaposleni v javni šoli smo dolžni spoštovati Uredbo o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril (Ur. l. RS, št. 58/03), ki podrobno določa omejitve sprejemanja daril, ravnanje v primeru izročitve darila in vodenje seznama daril. Javni uslužbenec v šoli ne sme sprejemati daril v zvezi z opravljanjem službe, razen protokolarnih in priložnostnih daril manjše vrednosti. Za darilo štejejo stvari, pravice in storitve, ki jih je mogoče finančno ovrednotiti.

Zato predlagamo, da tako starši kot učenci ob raznih priložnostih obdarovanja upoštevajo omenjeno uredbo in se tako izognejo nepotrebnim zadregam, tako na strani darovalca kot na strani obdarovanca.

Za učitelje in druge delavce v šolstvu je največje darilo spoštljiv odnos učencev in staršev do vseh zaposlenih, zavzeto šolsko delo učencev, dobro počutje učencev, zaupanje staršev in njihova podpora našemu delu.

Za razumevanje, upoštevanje in sodelovanje pri izvajanju uredbe se vam zahvaljujemo.

Ravnateljica Miša Stržinar

Obvestilo pripravila Andreja Rovšek, skrbnica Načrta integritete

(Visited 61 times, 1 visits today)