Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

Subvencija je namenjena učencem, katerih starši zaradi socialno-ekonomskega položaja ne zmorejo plačati prispevka za šolo v naravi.

Za subvencijo zaprosite starši tako, da izpolnite vlogo (lahko jo dobite tudi v šolski svetovalni službi).

Subvencije bodo dodeljene v skladu s podrobnejšimi kriteriji in postopkom dodelitve sredstev za subvencioniranje šole v naravi.

Šolski sklad

Subvencija je namenjena učencem, katerih starši zaradi socialno-ekonomskega položaja ne zmorejo plačati prispevka za določeno vzgojno-izobraževalno dejavnost.


Za subvencijo zaprosite starši tako, da napišete pisno vlogo in izpolnite obrazec ki ju oddate v šolski svetovalni službi.


Subvencije bodo dodeljene v skladu s kriteriji Upravnega odbora Šolskega sklada. 

(Visited 33 times, 1 visits today)