Šola v naravi, tečaji

ZIMSKA ŠOLA V NARAVI (6. razred), JANUAR 2021

Predstavitev šole v naravi

https://ostaborlogatec-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/borutf_os-tabor_si/ERMhOUJ9TP1HsgQDil60aYoBLt4i4QeuxOittkMXl6Txjw?e=VT248y

To je vdelan dokument sistema Microsoft Office, ki uporablja tehnologijo Office.

Tabor za POGUMne, POŠ Rovtarske Žibrše, 18.9. – 20. 9. 2020

Tabor za nadarjene; CŠOD Planinka, orientacija, 25. 9.–27. 9.2020

(Visited 525 times, 1 visits today)