Šolski sklad OŠ Tabor Logatec je bil ustanovljen in potrjen na 14. seji Sveta šole, ki je bil 30. septembra 2008.

Namen šolskega sklada je:

  • pomoč  socialno  šibkim učencem za dejavnosti, ki jih organizira šola,
  • financiranje  dejavnosti in  potreb   posameznega učenca, razreda oz. oddelka ali skupine učencev,   ki  niso   sestavina   izobraževalnega oz. vzgojnega  programa   in  se  ne  financirajo   iz  javnih  sredstev,
  • nakup  nadstandardne  opreme,
  • zviševanje standarda pouka in podobno.

Dejavnost sklada je pridobivanje sredstev iz:

  • prispevkov staršev,
  • prispevkov občanov,
  • donacij, sponzorstev,
  • zapuščin,
  • iz drugih virov, ki so lahko: prihodki od zbiralnih akcij učencev, prihodki od raznih prireditev.

Nakazila za šolski sklad lahko nakažete na:
transakcijski račun: 0126 4603 0666 297,
z referenco: SI12-1029101502008 in
s pripisom v namenu: Šolski sklad.

(Visited 1.321 times, 1 visits today)