OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021:

IZBRANI ŠPORT ODBOJKA

IZBRANI ŠPORT PLES

KEMIJA V OKOLJU

LIKOVNO SNOVANJE 1

LIKOVNO SNOVANJE 2

LIKOVNO SNOVANJE 3

LOGIKA

NEMŠČINA 7. RAZRED

NEMŠČINA 8. RAZRED

NEMŠČINA 9. RAZRED

OBDELAVA GRADIV, LES

PLES

POSKUSI V KEMIJI

RAČUNALNIŠKA OMREŽJA

SONCE, LUNA, ZEMLJA

ŠPORT ZA SPROSTITEV

ŠPORT ZA ZDRAVJE: 40 UČENCEV

UREJANJE BESEDIL

MULTIMEDIJA

(Visited 282 times, 1 visits today)