Spoštovani starši!

Pri pregledu evidence prijav in odjav na prehranske obroke vaših otrok, smo opazili, da v primeru daljše odsotnosti vašega otroka ne odjavite pravočasno od obroka in si na ta način  po nepotrebnem povečujete stroške. Opažamo tudi, da po daljši odostnosti otroka pozabite na ponovno prijavo otroka k obrokom.

Prosimo vas, da ste dosledni pri prijavi in odjavi, saj želimo, tako vam kot tudi nam, prihraniti stroške in zmanjšati odpad neprevzetih obrokov.

SPLETNA ODJAVA OBROKOV

Spletna aplikacija in podrobnejša navodila so dostopna:

Prijava_spletna_odjava

Pri prvi prijavi v sistem morate najprej opraviti registracijo (Ustvari nov račun). Pri registraciji boste potrebovali:

  • uporabniško ime, ki je šifra učenca (na položnici)
  • EMŠO vašega otroka
  • in veljaven elektronski naslov, kamor boste prejeli geslo za nadaljnje prijave.

S spletno odjavo oz. prijavo obrokov na OŠ Tabor Logatec lahko pričnete takoj po uspešni registraciji.

Prijava in odjava obrokov PREKO SPLETNE APLIKACIJE, je možna do 7.30 ure in velja za naslednji dan.

http://95.87.130.188:81/SpletneOdjave/Account/LogOn?ReturnUrl=%2fSpletneOdjave

*

Prijava na obrok

Zaželeno je, da vsak učenec prejme v šoli vsaj en obrok dnevno. Za učence v jutranjem varstvu je pripravljen tudi zajtrk. Plačilo malice se poravna enkrat mesečno do 20. v tekočem mesecu.

Kosilo je vsak dan od 11.40 do 13.40 ure, v izjemnih primerih kosila ne kuhamo, o čemer učence pravočasno obvestimo.

Zaradi lažjega poslovanja vam priporočamo, da pri NLB, A-banki ali Poštni banki uredite plačevanje stroškov prehrane preko trajnega naloga. V primeru, da položnico izgubite in jo izpolnite sami, prosimo, da obvezno napišete ime, priimek in razred učenca.

Vsako spremembo v zvezi s prehrano učenca je treba sporočiti v tajništvo na začetku meseca. Odjave za zajtrke, malice in malice PB bomo zaradi naročil pri dobavitelju denarno upoštevali po dveh dneh odsotnosti.

 

Odjava od obroka

Če je bila odjava vseh obrokov podana do 8. ure, velja odjava z naslednjim dnem po prejemu oziroma z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo.

Starši lahko na dan, ko so odjavili odstnost učenca prevzamejo obroke v šoli. In sicer:

  • malico do 11.30,
  • kosilo do 13.30 in
  • popoldansko malico ob 15.00.

Kontaktni podatki

Prijave in odjave na obrok sprejemamo:

v tajništvu šole01 7590 850
preko sms-a:

        031 708 366

po elektronski pošti:prehrana@os-tabor.si
preko telefona(med 7. in 8. uro vsak delovni dan)

01/ 75 90 850

031 708 366

spletna odjavalink
(Visited 1.950 times, 1 visits today)