Kam po pomoč?

Najprej se je smiselno temeljito pogovoriti z otrokovo učiteljico, ki otroka opazuje v različnih situacijah in ki najlažje oceni, ali otrok dosega pričakovane standarde znanja. Skupaj z njo se boste dogovorili za pomoč otroku oziroma prilagoditve, ki jih je šola dolžna izvajati skladno z Zakonom o osnovni šoli. V kolikor učenec kljub vsem učiteljevim prilagoditvam (pri rednem pouku, dopolnilnem pouku in v podaljšanem bivanju) ne napreduje, se skladno z navodili v Konceptu učne težave po petstopenjskem hierarhičnem modelu pomoči v projekt pomoči vključi svetovalni delavec. Na tretji stopnji modela pomoči se učenca, pri katerem težave ne izzvenijo, vključi v individualno in skupinsko pomoč.

Kako lahko otroku pomagajo starši?

Pri branju in pisanju otrok potrebuje pomoč odraslega. Vzemite si čas zanj in skušajte narediti to delo prijetno in ne kot muko ali kazen.Otroku, ki ima težave pri branju in/ali pisanju, je šolsko delo naporno in utrujajoče. Zato je smiselno, da se po prihodu iz šole odpočije. Vadi naj spočit in zbran ter toliko časa, kolikor se zmore koncentrirati (lahko več vaj s kratkimi odmori).

Najprej naj bere slikanice z veliko slikami in malo besedila, črke pa naj bodo večje.

Pomembna je potrpežljivost staršev: vsi otroci se naučijo brati in pisati, le da je pri nekaterih učenje težje in dolgotrajnejše in da ne dosežejo povsem zastavljenega cilja.

Če je očitno, da ima otrok težavo z branjem ali pisanjem, ki je kljub večjemu naporu in intenzivnemu učenju ni premagal, ni smiselno, da prekomerno vadi, saj bo razvil odpor do učenja.

Do otrokovih napak bodite tolerantni: sčasoma jih bo delal manj. Pokažite mu napako, pri tem ga ne kritizirajte in obsojajte in ne obupujte nad njim.

Bodite vztrajni: poskušajte vpeljati red pri učenju branja in pisanja doma in si beležite, če je otrok vadil. Pohvalite ga za prizadevnost, še zlasti, kadar se bo sam spomnil na to.

Glede dolžine vaj doma se posvetujte z otrokovo učiteljico. Smiselna je postopnost: od zelo malo k več, da otrok ne izgubi volje do učenja.

(Visited 1.200 times, 1 visits today)