Informacije o informativnih dnevih

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pred informativnimi dnevi 16. in 17. 2. 2024 na svojih spletnih straneh objavilo ključne informacije o srednjih šolah in dijaških domovih.

• Informacije v zvezi z izvedbo letošnjih informativnih dni po posameznih šolah

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MVI/Dokumenti/Srednja-sola/Razpis-2024-2025/Informacija-o-vsebini-prilog-informativnem-dnevu-po-posameznih-solah-in-mednarodni-maturi.doc


• Razpis za vpis v programe nižjega, srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja ter gimnazij

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MVI/Dokumenti/Srednja-sola/Razpis-2024-2025/Priloga-I-Razpis-za-vpis-v-programe-nizjega-srednjega-poklicnega-in-srednjega-strokovnega-izobrazevanja-ter-gimnazij.doc


• Razpis za sprejem učencev in dijakov v dijaške domove

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MVI/Dokumenti/Srednja-sola/Razpis-2024-2025/Priloga-VI-Razpis-za-sprejem-ucencev-in-dijakov-v-dijaske-domove.doc


Zbiranje informacij o različnih poklicih in poteh, po katerih lahko pridemo do opravljanja teh poklicev, je kompleksen proces, ki zahteva tako od učencev kot od staršev veliko vztrajnosti ter dobre organiziranosti pri iskanju za vas relevantnih informacij. Pomembna je tudi radovednost in  odprtost za nove informacije, saj se trg dela v današnjih časih hitro razvija in spreminja. Priča smo novim poklicem, novih inštitucijam, novim poklicnim praksam. Vse te stalne spremembe terjajo od vseh nas stalno učenje in nadgrajevanje že zbranih informacij in znanj v naših glavah.

Da bi bilo raziskovanje poklicnih možnosti za vas čim manj stresno, vas vabim h branju različnih vsebin na povezavah na tej spletni strani. Informacij, vezanih na poklicno orientacijo, je veliko, zato mi dovolite, da vam dam pred začetkom prebiranja vsebin na tej spletni strani še nekaj uvodnih nasvetov.

Pozorni bodite na več področij:

  • na POKLICE, sploh deficitarne (tiste, za katere je razpisanih veliko služb, pa delodajalci ne dobijo kadra) in novejše poklice (grafični oblikovalec, tekstopisec…);
  • na SREDNJEŠOLSKE PROGRAME (v nadaljevanju SŠ programi), ki bodo predstavljali prvo stopnico na vašem približevanju vašemu sanjskemu poklicu,
  • na SREDNJE ŠOLE- USTANOVE, v katerih izvajajo konkreten SŠ program, ki vas zanima in so glede na vaše prebivališče in prevozne povezave (avtobus, vlak…) za vas dosegljive;
  • na trenutne potrebe na samem TRGU DELOVNE SILE.

Poleg seznanjanja z zgoraj navedenimi področji pa je seveda pomembno, da s pomočjo vam bližnjih ljudi (starši, sorojenci, stari starši, prijatelji, trenerji, učitelji…) prepoznate VAŠE OSEBNE LASTNOSTI TER VAŠA MOČNA IN ŠIBKEJŠA PODROČJA. Pozornost namenite predvsem vašim močnih področjem- aktivnostim, ki vam grejo dobro od rok, vas veselijo, dosegate na teh področjih zunanje uspehe (nagrade, priznanja, pohvale…). Poklic opravljamo vsak dan vsaj osem ur, kar je velik del našega življenja, zato je smiselno, da vas veseli in da ste v njem kar čim bolj uspešni.

Res pa je, da sodobni čas nakazuje, da bo v prihodnosti redko kdo opravljal en in isti poklic celotno življenje (kot so nam na primer nekoč pripovedovali stari starši), kar pomeni, da se bo potrebno učiti in izpopolnjevati skozi celotno poklicno pot, vse do upokojitve.

Vabim vas torej h raziskovanju spletne strani in vseh povezav na njej. Odločitev, v kakšnem poklicu lahko vidite sebe nekoč, naj počasi, a vztrajno dozoreva v vaši glavi!

VPIS ZA 1. LETNIK SREDNJEŠOLSKIH PROGRAMOV 2024/2025 https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/


Tabela za izračun točk v primeru omejevanja vpisa v konkretno srednjo šolo

Informacije o šolah, programih, poklicih

Informacije o svetovanju, možnostih zaposlovanja

Možnosti pridobitve štipendije

(Visited 2.253 times, 1 visits today)