V svetovalni službi Osnovne šole Tabor Logatec so svetovalne delavke, ki so dosegljive v času navedenih uradnih ur na spodnjih telefonskih številkah ali na elektronskih naslovih.

Za pogovore v popoldanskem času (četrtek) se je potrebno prehodno dogovoriti po telefonu ali e-pošti

Nataša Pust  01/ 75 90 858
natasap@os-tabor.si
Jasna Habjan01/ 75 90 858
jasnah@os-tabor.si
Saša Mivšek Jereb

(koordinacija dela z otroki azilanti)

  01/ 75 90 877  

sasamj@os-tabor.si

Katja Draksler

(koordinatorka za delo na področju medvrstniškega nasilja)

01/ 75 90 857  

katjad@os-tabor.si

(Visited 73 times, 1 visits today)