13. februarja sta Občina Logatec in JSKD OI Logatec predstavili knjigo avtorja Marcela Štefančiča Prepevali so jih.

V knjigi avtor predstavlja bogato zgodovino zborovstva na Logaškem in 50-letno zgodovino revij pevskih zborov.  V knjigi tako najdemo tudi podatek, da je bila leta 1968 OŠ Tabor Logatec, takrat OŠ Gorenji Logatec, prva organizatorica pevske revije, v knjigi je predstavljena tudi bogata koncertna in tekmovalna dejavnost naših šolskih zborov.

Na dobro obiskani prireditvi v Jožefovi dvorani v Logatcu so nastopili trije pevski zbori, ki so dosegli največje uspehe – MePZ Adoramus, Sekstet Adoramus in OPZ OŠ Tabor Logatec. 

Hvala staršem pevcev, vodstvu šole in Šolskemu skladu, ki so omogočili nastop zbora na prireditvi.

zborovodja Zdravko, foto Brane Pevec

(Visited 46 times, 1 visits today)