Zelo se veselimo, da se bomo zopet videli in skupaj zaključili vaše osnovnošolsko izobraževanje na OŠ Tabor Logatec.

NEKAJ  USMERITEV:

 • Učenci morajo  RAZREDNIKU PRINESTI PODPISANO IZJAVO, DA SO ZDRAVI.
 • Šolski prevozi bodo zjutraj potekali po običajnem voznem redu.
 • Odhodi avtobusov pa  bodo po 5. šolski uri, ob 12.40 in po 6. šolski uri, ob 13. 20. V torek pa bodo odhodi po 5. šolski uri in po 7. šolski uri ob 14.20.
 • Šolski prevoz bo prilagojen glede na število učencev, ki so se na privoz predhodno prijavili.
 • Pouk se bo pričel ob 7.55.
 • Vsak dan imajo učenci 5. šolskih ur, razen ob torkih, ko imajo 6. šolskih ur.
 • Pripravljen je tudi urnik za dopolnilni pouk v prvem tednu, ki bo večinoma potekal 6. šolske ure, v torek pa tudi  7. šolsko uro.
 • Učenci 9A so razdeljeni na 1. in 2. skupino, 9B pa na 3. in 4. skupino. Ure posameznega predmeta smo ponekod strnili v blok uro z namenom, da zmanjšamo število predmetov na dan.
 • 1. skupina bo imela pouk v učilnici SLOL, 2. skupina v SLOD, 3. SKUPINA v SPL učilnici in 4. skupina v ZGO učilnici. Skupine ves čas ostajajo v isti učilnici, učitelji pa se menjajo.
 • Učenci se lahko zadržujete izključno v učilnici, ki jim je glede na skupino določena.
 • Učenci na stranišče odhajajo med poukom in NE med odmori.
 • Učenci prinesejo vse učbenike v šolo in jih v šoli tudi pustijo. V šoli pustijo vse potrebščine. Ničesar se ne nosi domov.
 • Učenci naj imajo s seboj bidone/stekleničke, da si bodo lahko natakali vodo.
 • Izposoja knjig v knjižnici ne bo možna.
 • Učenci, ki boste čakali na prevoz ob 14.20 ob  torkih, boste v lepem/suhem vremenu zunaj na varnostnih razdaljah. Igre z žogo še ne bodo možne.

PRIHOD V ŠOLO 25. 5. 2020 IN DODATNE USMERITVE

 • Učenci 9. razredov se zberejo zadaj na športnem igrišču. Svetujemo, da, razen vozačev, tudi sicer  ne prihajajo v šolo pred 7.45, saj jim bomo šele takrat omogočili vstop.
 • Od torka 26. 5. dalje, se v lepem/suhem vremenu zbirajo zadaj na športnem igrišču in ob 7.45 vstopajo v šolo. V slabem vremenu bodo vozači lahko vstopili prej in se zbirali v LUM učilnici. Ostali učenci vstopajo ob 7.45.
 • V ponedeljek, 25. 5. 2020,  bodo učence  na igrišču pričakali  razredniki in učitelji, ki  učijo prvo šolsko  uro. Razdelili jih bodo v štiri skupine in nato bodo posamično vstopali v šolo.
 • Obvezno je nošenje mask (dobijo jih lahko tudi v šoli ) in upoštevanje vseh pravil in navodil za zaščito pred virusom, ki jih boste z učitelji  ponovili.
 • Kot običajno se preobujejo pri svojih garderobnih omaricah in poskrbijo za ustrezno varnostno razdaljo, nato pa gredo takoj v določeno učilnico.
 • Učenci se zadržujejo  izključno v učilnici, ki jim je glede na skupino določena in ne prehajajo v druge učilnice.
 • Po koncu pouka gredo učenci, ki nimajo dopolnilnega pouka, takoj domov (na kosilo in domov), vozači pa se zberejo pri vodnjaku in počakajo na avtobus. Ob torkih pa se vozači, ki nimajo dopolnilnega pouka zberejo v LUM učilnici in čakajo na avtobus ob 14.10. Svetujemo, da učenci vozači, ki lahko gredo domov peš ali s kolesom (Kalce, Blekova vas…), to s pisnim dovoljenjem starša tudi naredijo.
 • Organizacija dela na šoli se lahko spremeni. O tem boste obveščeni s strani razrednikov.

Vsi se bomo trudili  z upoštevanjem navodil ter usmeritev in  s tem poskrbeli za svoje zdravje in zdravje vseh okoli nas. Prosimo starše, da svojim otrokom ponovno svetujete, da je upoštevanje navodil in usmeritev nujno za ohranjanje stanja, ki ga imamo sedaj.

                                                                                                                              Pomočnica ravnateljice, B.N. Mišič

(Visited 38 times, 1 visits today)