Spoštovani!

Kakor vsako leto smo tudi letos povprašali starše in učence o zadovoljstvu s šolsko prehrano. Anketo je rešilo 208 učencev in 68 staršev. 

Rezultati ankete kažejo, da so učenci in starši, ki jim dopoldanska malica in kosilo nista všeč oz. niso zadovoljni z njima v manjšini. Šolska malica ni všeč 4% učencem, šolsko kosilo pa 2% učencev. Nezadovoljnih s šolsko malico je 3% staršev, nezadovoljnih s šolskim kosilom pa ravno tako 3% staršev.

Učenci in starši so podali tudi kar nekaj pohval, pa tudi predlogov in pripomb. Predloge, ki so v okviru Smernic zdravega prehranjevanja v vzgojno izobraževalnih ustanovah in naših možnosti, bomo preučili in skušali realizirat. Ker imamo ljudje različne okuse in navade, se žal prehrana v šoli ne more prilagoditi vsakemu posamezniku, želimo pa si, da bi bilo čim več učencev in tudi staršev s šolsko prehrano zadovoljnih.

Podrobnejše rezultate ankete si lahko ogledate na šolski spletni strani pod zavihkom Prehrana.

Aleksandra Krma, vodja šolske prehrane

(Visited 45 times, 1 visits today)