V letošnjem šolskem letu je bralna značka potekala od septembra 2019 do 14. 6. 2020. Učenci, ki so uspešno zaključili bralno značko, bodo za nagrado dobili priznanja. Letos je bralno značko opravilo 88 % učencev 1. razreda, 97 % učencev 2. razreda, 92 % učencev 3. razreda, 84 % učencev 4. razreda, 78 % učencev 5. razreda, 48 % učencev 6. razreda, 46 % učencev 7. razreda, 44 % učencev 8. razreda in 31 % učencev 9. razreda. Od skupno 539 učencev je bralno značko uspešno zaključilo 365 učencev, kar je 68 %. Eden izmed razlogov je ta, da so bili učenci dva meseca doma, knjižnice pa so bile zaprte. Na predmetni stopnji je trinajstim učencem do opravljene bralne značke zmanjkala le ena knjiga.

Primerjava števila opravljenih bralnih značk v različnih šolskih letih

 Šol. l.  2019/2020Šol. l. 2018/2019Šol. leto 2017/2018Šol. leto 2016/2017Šol. leto 2015/2016Šol. leto 2014/2015Šol. leto 2013/2014
Raz. stopnja261 (89%)275 (96 %)264 (90 %)273 (91 %)271 (93 %)258225
Predm. stopnja104 (43 %)119 (57 %)99 (54 %)89 (48 %)100 (61 %)9068
SKUPAJ365 (68 %)394 (82 %)363 (74 %)362 (75 %)371 (82 %)348 (78 %)293 (72 %)

Nataša Grom, knjižničarka

(Visited 52 times, 1 visits today)