Dragi učenci, spoštovani starši ter zakoniti zastopniki, obveščamo vas da je ravnateljica OŠ Tabor Logatec, Miša Stržinar sprejela nova interna pravila o prilagajanju šolskih obveznosti za učence s statusom.

V zavihku učenci/status športnika in umetnika se nahaja pravilnik ter vloge za pridobitev statusa športnika ali statusa umetnika.

Prosimo vas, da si natančno preberete pravilnik in oddate pisne vloge do 30. septembra 2020 svoji razredničarki.

Pridobitev statusa lahko predlagajo starši učenca. O dodelitvi statusa odloči ravnatelj. Učencu s statusom se prilagodijo šolske obveznosti. Šola s pravili podrobneje uredi postopek za pridobitev statusa.

Status učenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti.

Status učenca vrhunskega umetnika lahko pridobi učenec, ki dosega najvišja mesta oziroma državne nagrade s področja umetnosti.

Status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni panožni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez.

Status učenca vrhunskega športnika lahko pridobi učenec, ki doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti.

Miša Stržinar, ravnateljica OŠ Tabor Logatec

(Visited 130 times, 1 visits today)