Šolski vrtovi so pomemben sodobni učni in vzgojni pripomoček. Učencem omogočajo  neposreden stik z naravo, spremljanje rasti in razvoja rastlin (in živali) ter skrb zanje postane vsakdanja dragocena izkušnja. Slednje nas je vodilo k ureditvi šolskega vrta kot mesta za osvajanje novih znanj, veščin in navad.  

Na OŠ Tabor si prizadevamo, da šolski vrt postane sestavni del učnega procesa. Velik pomen projekta Šolski ekovrt je v izobraževanju za trajnostni razvoj in vključevanje v pouk in vzgojo otrok.   

V šolskem letu 2016/17 smo se vključili v evropski projekt EAThink2015 – “misli globalno, jej lokalno”, v okviru katerega smo uredili šolski vrt. Uredili smo zelenjavni, zeliščni in sadni vrt.   

Pri ureditvi smo sledili smernicam Inštituta za trajnostni razvoj in se vključili v program Šolski ekovrtovi, v okviru katerega smo decembra 2020 pridobili poseben znak. V preteklih treh letih  smo kot člani Mreže šolskih ekovrtov nadgrajevali in urejali vrt v okviru podaljšanega bivanja, pouka kemije, gospodinjstva in čebelarskega krožka. Izdelan imamo načrt kolobarjenja, kompostiranja in zbiranja vode. S podpisom častne izjave in s pridobitvijo listine z znakom smo se zavezali, da bomo za šolski vrt skrbeli ekološko in trajnostno.  

Antonija Baznik  

(Visited 110 times, 1 visits today)