Spoštovani starši in učenci 6. in 9. razredov.

NPZ – VPOGLEDI

Učenci 6. in 9. razredov so odpisali vsa tri nacionalna preverjanja znanja.

Državni izpitni center bo od 1. 6. 2021 – 3. 6. 2021 učencem ter staršem 9. RAZREDOV  ter od 7. 6. 2021 – 9. 6. 2021, učencem ter staršem 6. RAZREDOV, omogočil dostop do elektronsko ovrednotenih preizkusov znanja in zapisa dosežkov. Do obojega boste lahko že doma dostopali s pomočjo šifre učenca in številke EMŠO na spletni strani http://npz.ric.si.  Šifro so učenci prejeli pri zadnjem preverjanju 10. 5. 2021.

  • Preizkuse znanja za učence s posebnimi potrebami, ki jih ni bilo mogoče digitalizirati, bo pooblaščenec Državnega izpitnega centra – Pošta Slovenije šolam dostavila dan pred vpogledi V TISKANI OBLIKI.
  • Učenci bodo tudi na šoli skupaj z učitelji pregledali preizkuse znanja. V kolikor bi kakšen učenec želel poizvedbo za kakšno nalogo se zahteva poizvedbe opravi tako, da ravnateljica v skladu z rokom določenim s koledarjem NPZ- ja, v spletni uporabniški program vnese potrebne podatke. Preizkus/ nalogo ponovno pregleda glavni ocenjevalec. Število točk se po poizvedbi lahko zviša, ostane enako ali zniža.
  • V kolikor bi starši želeli opraviti vpogled v NPZ svojega otroka  še v šoli, to prosim sporočite pomočnici ravnateljice.
  • Dosežki učencev bodo izraženi v absolutnih in odstotnih točkah. 
  • Informacije si lahko preberete tudi na spletnih straneh Državnega izpitnega centra.

Povzela: Barbara Novljan Mišič, pomočnica ravnateljice

(Visited 102 times, 1 visits today)