Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pred informativnimi dnevi 11. in 12. 2. 2022 na svojih spletnih straneh objavilo povezave do spletnih predstavitev srednjih šol in dijaških domov.

• Informacija v zvezi z izvedbo letošnjih informativnih dni https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Srednja-sola/Informativni-dnevi/Info-dnevi-2022/Informacija-v-zvezi-z-izvedbo-letosnjih-informativnih-dni.doc


• Spletni naslovi srednjih šol z dodatnimi informacijami glede izvedbe informativnih dni https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Srednja-sola/Informativni-dnevi/Info-dnevi-2022/Spletni-naslovi-srednjih-sol-z-dodatnimi-informacijami-glede-izvedbe-informativnih-dni.xlsx


• Spletni naslovi dijaških domov z dodatnimi informacijami glede izvedbe informativnih dni https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Srednja-sola/Informativni-dnevi/Info-dnevi-2022/Spletni-naslovi-dijaskih-domov-z-dodatnimi-informacijami-glede-izvedbe-informativnih-dni.xlsx

mag. Tajana Brajović Palamar, univ. dipl. psih.


Šolska svetovalna služba

(Visited 127 times, 1 visits today)