ŽOGA JE MOJA DROGA

Od 15. marca 2022 pa vse do konca šolskega leta smo dvakrat tedensko spoznavali osnovne košarkarske elemente. Trenirali smo z angažmajem in predanostjo. Čutili smo pripadnost OŠ Tabor Logatec, ki nam je omogočila košarkarsko zabavo. Učenci so izkazovali interes vse do predzadnjega šolskega dneva. Verjamem, da bodo fantje v času poletnih počitnic ohranili iskrico.

Na interesni dejavnosti košarke so bili vključeni učenci 6. in 7. razreda. Vseh skupaj je bilo 14 učencev. Vadbena skupina je bila heterogena po starosti in košarkarskem znanju.

V slabih petih mesecih smo izpopolnili vodenje žoge, met na koš, podaje, se naučili sodelovati znotraj skupine, vzpostavili dobre medosebne odnose, razvili pozitivno klimo ter pripadnost naši osnovni šoli. Vsak posameznik je doživel napredek.

V sklopu interesne dejavnosti, smo se udeležili tudi projekcije filma Zlati košarkarji 2017, v Stožicah. Posebna zahvala gre našemu ravnatelju Juretu Kramarju, ki je dal pobudo za udeležbo na tem dogodku.

Zdaj pa na počitnice, z žogo ali brez 😊

Mentor: Žiga Drvarič

(Visited 116 times, 1 visits today)