V primeru, da učenca/ke na dan 24. 6. 2022 ne bo v šolo, lahko v skladu s Pravilnikom o šolskem koledarju za osnovne šole spričevala prevzamete v tajništvu šole (razredna stopnja/kabinet računalništva).

Prevzem bo možen od zaključka pouka do 1. 7. 2022 in od 16. 8. do 22. 8. 2022.

Spričevalo lahko osebno prevzame učenec/ka ali starš/skrbnik učenca/ke.

Vodstvo šole

(Visited 74 times, 1 visits today)