V sredo, 27. 3. 2024, je na naši šoli potekal regijski otroški parlament (v nadaljevanju OP). Pogovor je tekel o duševnem zdravju in kako pomagati ljudem, ki imajo težave z njim.

Po kratkem uvodnem pozdravu je sledila himna, nato pa je bil kratek nagovor pomočnice ravnatelja. Po koncu nagovora so se zvrstile predstavitve iz medobčinskih OP. Najprej so se predstavile šole iz Logatca in Vrhnike, ki so imele poudarek na akciji in takojšni pomoči. Naslednja je bila Cerknica, kjer so si ogledali filme na temo duševnega zdravja, naredili pa so tudi tablo z namenom anonimnega razkrivanja oseb, ki imajo težave z duševnim zdravjem. Šole iz Pivke in Postojne so poudarile pomen vsakodnevnih mirnih kotičkov in dogodkov na šoli, ki bi spodbujali boljše splošno počutje na šoli. Zadnja je bila Ilirska Bistrica, kjer so brali knjige in si ogledali filme na temo duševnega zdravja, kasneje pa so se o njih tudi pogovarjali.

Sledile so delavnice, kjer so se učenci razvrstili po skupinah glede na to, katere barve listek so potegnili. Dve skupini sta imeli temo meditacija in sproščanje, ena je imela temo pozitivne misli, ena pa teden prijaznosti. Pri predstavitvah prvih dveh skupin je bil poudarek na sproščanju ob vizualizaciji. Tretja skupina nam je dala nalogo, da iz vrednot delamo pozitivne misli. Zadnja skupina pa nam je pokazala kratek film na temo širjenja sreče. Nazadnje so nas še nagovorili, naj napišemo, kako širiti srečo.

Po koncu predstavitev delavnic so potekale volitve predstavnikov za nacionalni OP. Ko smo čakali na predstavitev rezultatov, smo še malo poklepetali in pojedli nekaj dobrot. Po razglasitvi predstavnikov smo določili še predloge tem za naslednje leto, ki so: gibanje, komunikacija, odvisnost od tehnologije in odnosi.

Gašper Tomazin

(Visited 114 times, 1 visits today)