Spoštovani!šolarji

23., 24. in 25. 2. 2016 bo na matični šoli OŠ Tabor Logatec potekal vpis prvošolcev v 1. razred. Na POŠ Hotedršica bo vpis potekal  10. 2. 2016, vpis na POŠ Žibrše pa 11. 2. 2016.

Vpis je obvezen za vse otroke, ki bodo v koledarskem letu 2016 dopolnili 6 let (rojeni od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010). Vpis bo potekal na matični šoli v pisarni šolske svetovalne delavke, gospe Saše Mivšek Jereb, na podružnicah pa v za to dogovorjenih prostorih.

Starši bodo o natančnih terminih vpisa otroka obveščeni tudi po pošti osebno.

Veselimo se srečanja z vami,

šolska svetovalna služba

(Visited 35 times, 1 visits today)