Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je danes objavil razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2017/2018.

Šolska svetovalna služba

(Visited 25 times, 1 visits today)