Znanja obdelovanja zemlje in pridelovanja zdrave hrane, ki so se prenašala iz roda v rod, se prekinjajo zaradi drugačnega načina življenja. Šolski ekovrtovi, ki se izvajajo pod okriljem Inštituta za trajnostni razvoj (ITR), so odlična priložnost, da otroke naučimo in ozavestimo o pomenu kmetijstva.  Ustvarjanje ekovrta v okviru šolskih vsebin je pomemben sodoben učni in vzgojni pripomoček. Otrokom omogoči neposreden stik z naravo, spremljanje rasti in razvoja rastlin ter skrb zanje postane vsakdanja dragocena izkušnja. Koncept šolskih ekovrtov je med drugim tudi varovanje okolja in biotske pestrosti, spodbujanje lokalne ekološke pridelave ter spodbujanje sodelovanja in solidarnosti med učenci. Učence ozaveščamo, da je lokalna hrana bolj okusna ter da s tem, ko kupujejo sezonsko hrano pri kmetu ali na lokalni tržnici bistveno pripomorejo k zmanjšanju toplogrednih plinov. Za svetovni dan Zemlje, ki letos izpostavlja pomen okoljske in podnebne pismenosti, smo posadili medovite rastline (medvejke in petoprsnike) okoli našega hotela za žuželke.

Kar hitro smo ugotovili, da bo naša pot do vrtnega raja precej zapletena, saj je področje na določenih mestih poplavno in nasuto s kamenjem. Pri načrtovanju šolskega vrta smo upoštevali načelo, da vsaka rastlina raste z namenom; tako smo ob šolskem igrišču zasadili višje medovite grmovnice za vetrno bariero in omilitev podnebnih  razmer, okoli zeliščnih gredic smo posadili medvejke in petoprstnike, ki privabljajo koristne žuželke, na vrtu smo upoštevali smo načelo dobrih sosedov ….

Poudarek smo dali  skrbi za zdravo zemljo, ki jo nudi ekološko vrtnarjenje. Pri prekopavanju in kopanju sadilnih jam smo poskrbeli, da so deževniki nadaljevali s svojim delom na vrtu, ki smo ga v te namene dvignili in nasuli z zemljo. Rastline smo pognojili s preležanim hlevskim gnojem, za kar se zahvaljujemo g. Nagodetu. Na pomoč sta nam priskočili tudi naši kuharici ga. Lilijana Petek Vene in ga. Helena Trpin, ki sta priskrbeli les in slamo. Iz slame smo v podaljšanem bivanju izdelali tri pujse za srečo na naši vrtnarki poti.

V preteklosti so bili vrtovi obvezen del osnovnošolskega izobraževanja. Pri učenju je bil poudarek na spoštovanju narave in znanju obdelovanja zemlje. Družba je bila naravnana tako, da je od šole pričakovala, da se otroci ravnanja in spoštovanja narave naučijo tudi v šoli. S projektom Šolski ekovrtovi  si želimo, da bodo naši učenci prehransko suvereni in zdravi. Učence bomo učili pridelovati zdravo hrano na njim zanimiv način in tako dvignili pomen in ugled kmetijstvu, ki je vir in način življenja, ne pa samo trud in smrad.

Antonija Baznik

(Visited 111 times, 1 visits today)