Današnji prehranski sistem ima veliko negativnih vplivov na okolje in zdravje, politični in finančni interesi pa pogosto ogrožajo pravice kmetov in potrošnikov. Danes več kot 800 milijonov ljudi po svetu trpi lakoto, v najbogatejših državah pa zavržemo več hrane kot kdaj koli prej. V dobi digitalne povezanosti in informacij je veliko protislovij in nesorazmerij: v vedno bolj globalni družbi se soočamo z revščino, podnebnimi spremembami in migracijami.

Zato smo v četrtek, 1.6., na Okoljskem centru v Ljubljani v  okviru projekta EAThink z učenci Čebelarskega in Podjetniškega krožka, aktivno sodelovali na interaktivni razstavi  »Hrana v oblaku: JEJ LOKALNO, MISLI GLOBALNO«. Cilj razstave  je okrepiti kritično razumevanje in delovanje mladih glede globalnih razvojnih izzivov, še posebej glede prehranske varnosti in neodvisnosti, trajnostnih prehranskih sistemov ter malih kmetij. Naučili smo se, da moramo s hrano ravnati pravilno in jo spoštovati. Pojem  hrane smo povezali z izbranimi ključnimi pojmi: kmetje, tla, voda, semena, biotska raznovrstnost, pesticidi, zavržena hrana, embalaža, transport in pravična trgovina/kakav. Po zaključku smo se sprehodili po ljubljanski tržnici in si ogledali in preverili ponudbo domačih proizvajalcev in preprodajalcev hrane. Postavili smo se v vlogo ozaveščenega potrošnika, ki mu dandanes v poplavi ponudbe izdelkov, ni lahko.

Učitelji se zavedamo pomena  globalnega trajnostnega razvoja, zato želimo izboljšali kritično razumevanje globalnih izzivov in v pouk vključevati teme in didaktiko  globalnega učenja, ki mlade pripravlja na aktivno državljanstvo.

Antonija Baznik

(Visited 194 times, 1 visits today)