Spoštovani devetošolci in njihovi starši!

Devetošolci na OŠ Tabor Logatec bodo v šol. letu 2017/2018 opravljali nacionalno preverjanje znanja poleg matematike in slovenščine še  3. predmet TUJI JEZIK – ANGLEŠČINA.

Vsem želimo uspešno opravljanje NPZ.

Miša Stržinar, ravnateljica

(Visited 28 times, 1 visits today)