LOGIKA

Razred Prejemniki
bronastega
priznanja
Prejemniki
zlatega
priznanja
3. razred

  Maša Tušar

Gregor Rupnik

Rebeka Nagode

Ivana Andreevska Turk

Taja Kompan

Veronika Maček

Klemen Tomazin

 

4. razred

Jakob Štih

Jakob Šimenc

Nadja Treven

Zoja Petrovčič Renčof

Lea Tiara Celarc

Florijan Timotej Treven 4C

Nik Brenčič

 

5. razred

Gašper Kokalj

Jernej Grbec

Martin Tomazin

Aljaž Mrak

Brina Koren

6. razred

Ana Pivk

Zala Pivk

Jakob Hodnik

Nejc Petrič

7. razred

  Leja Hribar

Sara Vince

Benjamin Pepelnak

8. razred

  Tina Elizabeta Romih

Pia Munih

Matej Mlinar

Lucija Treven

9. razred

Matic Arko

Job Petrovčič

Filip Petrovčič Renčof

 Job Petrovčič

RAZVEDRILNA MATEMATIKA

Razred Prejemniki bronastega
priznanja
Prejemniki srebrnega priznanja Prejemniki
zlatega
priznanja
4. razred

Lea Tiara Celarc

Nadja  Treven

Florijan Timotej Treven

Ema Zajec

5. razred

Jernej Grbec

Pia Marija Strle

Jan Zelenec

7. razred
8. razred

Pia Munih

Nik Pfajfar

Domen Petrovič

Lucija Treven

9. razred

Job Petrovčič

Nena Šefman Hodnik

Filip Petrovčič Renčof

Job Petrovčič

TEKMOVANJE IZ ZNANJA O SLADKORNI BOLEZNI

Razred Prejemniki
bronastega
priznanja
Prejemniki srebrnega priznanja Prejemniki
zlatega
priznanja
8. razred

Alja Jeraj

Pia Munih

Jure Zupančič

Matej Mlinar

Rebeka Albreht

 

9. razred

Ema Prinčič

Arlina Letonja

Job Petrovčič

Pika Patricija Romih

Nena Šefman Hodnik

 

Nena Šefman Hodnik

Pika Patricija Romih

Ema Prinčič

TEKMOVANJE IZ BIOLOGIJE – PROTEUSOVO PRIZNANJE

Razred Prejemniki bronastega
priznanja
Prejemniki srebrnega priznanja Prejemniki
zlatega
priznanja
8. razred

Matej Mlinar

Tina E. Romih

9. razred

Ema Prinčič

Job Petrovčič

ANGLEŠČINA

Razred Prejemniki bronastega
priznanja
Prejemniki srebrnega priznanja Prejemniki
zlatega
priznanja
8. razred Kim Klavžar
9. razred

Matic Arko

Maja Pivk

Nena Šefman Hodnik

Maja Pivk  Maja Pivk

ZGODOVINA

Razred Prejemniki
bronastega
priznanja
Prejemniki srebrnega priznanja Prejemniki
zlatega
priznanja
8. razred

Jure Zupančič

Matic Gostiša

Tina Elizabeta Romih

Neža Ciperle

Matej Mlinar

Pia Munih

Jure Zupančič

Tina Elizabeta Romih

9. razred

Job Petrovčič

Maja Pivk

Pika Patricija Romih

Filip Petrovčič Renčof

Job Petrovčič

Maja Pivk

Pika Patricija Romih

ASTRONOMIJA

Razred Prejemniki bronastega
priznanja
Prejemniki srebrnega priznanja Prejemniki
zlatega
priznanja
8. razred

Matic Gostiša

Tina Elizabeta Romih

Matej Hodnik

Pia Munih

Matic Gostiša

Tina Elizabeta Romih

 

9. razred

Matic Arko

Job Petrovčič

Filip Petrovčič Renčof

 Matic Arko

Job Petrovčič

 KEMIJA

Razred Prejemniki
bronastega
priznanja
Prejemniki srebrnega priznanja Prejemniki
zlatega
priznanja
 8. razred

 Tina Elizabeta Romih

Matej Mlinar

Alja Jeraj

Domen Petrovič

Jure Zupančič

Pia Munih

Matej Hodnik

 9. razred

 Job Petrovčič

Nena Šefman Hodnik

 Job Petrovčič

 CANKARJEVO TEKMOVANJE

Razred

Prejemniki
bronastega
priznanja
Prejemniki srebrnega priznanja Prejemniki
zlatega
priznanja
2. razred

 Daša Mivšek

Taja Godina

Rebeka Zajec

Lara Gantar

Tinka Hladnik

Lovro Mlinar

3. razred

 Anže Lampe

Taja Kompan

Miha Hodnik

Jerca Leskovec

Maša Tušar

4. razred

 Nadja Treven

Ema Zajec

Jakob Štih

5. razred

 Ana Baretič

Jernej Grbec

Gal Blatnjak

Aljaž Zupančič

Gašper Kokalj

Brina Koren

Pia Marija Strle

6. razred Nejc Petrič
7. razred

Lina Petkovšek

Leja Hribar

8. razred

Manca Čuk

Karin Jereb

Lucija Treven

Jure Zupančič

9. razred

Ema Prinčič

Maja Pivk

Ema Prinčič

FIZIKA

Razred Prejemniki
bronastega
priznanja
Prejemniki srebrnega priznanja Prejemniki
zlatega
priznanja
8. razred

Matej Hodnik

Matic Gostiša

9. razred

 Job Petrovčič

Matic Arko

Filip Petrovčič Renčof

Nena Šefman Hodnik

 Job Petrovčič

Matic Arko

Filip Petrovčič Renčof

Nena Šefman Hodnik

 Job Petrovčič

MATEMATIČNI KENGURU, VEGOVO PRIZNANJE

Razred Prejemniki
bronastega
priznanja
Prejemniki srebrnega priznanja Prejemniki
zlatega
priznanja
1. razred
2. razred
3. razred
4. razred
5. razred  Tilen Žakelj

 Samo Boben

Jernej Grbec

6. razred
7. razred
8. razred  Matej Hodnik
9. razred  Filip Petrovčič Renčof  Job Petrovčič

VESELA ŠOLA

Razred Prejemniki
bronastega
priznanja
Prejemniki srebrnega priznanja Prejemniki
zlatega
priznanja
5. razred

 Samo Boben

Gašper Kokalj

Ula Prelaz

Mika Umer Windschnurer

6. razred

 Katarina Baretič

Nejc Petrič

8. razred Matic Gostiša
9. razred

 Nena Šefman Hodnik

Job Petrovčič

Ema Prinčič

 

(Visited 231 times, 1 visits today)