SPOŠTOVANI STARŠI  IN UČENCI 1., 2. IN 3. RAZREDOV

Dragi učenci in učenke,

učitelji komaj čakamo, da vas zopet vidimo. V šoli je vse ustrezno pripravljeno za vaš prihod. V

1. PONEDELJEK, 18. 5. 2020

Prosimo starše, da otrokom sporočite, da  se v ponedeljek, 18. 5. 2020, učenci  zberejo  pred šolo, na različnih lokacijah med 7.30 in 7.50 uro. Vozači seveda takrat, ko pripelje avtobus. Zunaj vas bomo čakali učitelji.

 • Prvi razred naj se zbira pred vhodom na razredno stopnjo,
 • drugi razred na drugi polovici dvorišča pred šolo (na drugi strani vodnjaka, proti vrtcu) in
 • tretji razred pri drevesu s knjigobežnico.
 • PAZITE: stojite na varnostni razdalji z drugimi učenci, pa saj to že vsi znamo.
 • Učenci bodo dobili prva navodila,  razdelili jih bomo v skupine, nato pa bodo  posamično vstopali v šolske prostore.

2. NEKAJ OSNOVNIH USMERITEV:

UČENCI MORAJO IMETI S SEBOJ S STRANI STARŠEV PODPISANO IZJAVO, DA SO ZDRAVI. Brez podpisane izjave, učenca ne smemo spustiti v šolo.

STARŠI V ŠOLSKE PROSTORE NE VSTOPATE. Če potrebujete informacijo, nas pokličite po telefonu na številko 7590850. V nujnih primerih, vstopite v šolo z masko skozi glavni vhod in stopite do tajništva, pomočnice ravnateljice ali ravnateljice.

JUTRANJE VARSTVO

 • Učenci 1. razreda, ki so vključeni v jutranje varstvo, vstopajo v šolo sami, brez spremstva staršev, pri vhodu na razredno stopnjo. Učiteljici potrkajo na okno in gredo v učilnico 1A. Učenci gredo v učilnico OBUTI.

PRIHOD IN ODHOD V ŠOLO/IZ ŠOLE

 • V naslednjih dneh bodo učenci 1. razreda prihajali v šolo in iz nje skozi VHOD RAZREDNE STOPNJE.
 • 2. razred in 3. razred pa vstopajo na vhodu PRI PESKOVNIKU.
 • Učenci prinesejo s sabo plastične vrečke, v katere bodo dali svoje čevlje in se preobuli v copate.
 • Učenci se preobuvajo pred učilnico, čevlje dajo v vrečko in se slečejo v učilnici. Jopice in čevlje (ki so v vrečki) postavijo na ali pod sosednji stol.
 • Neobvezni izbirni predmet angleščina za 1. razred, se bo izvajal po urniku, vendar že 5. šolsko uro, ki se konča 12.15.
 • VOZNI RED AVTOBUSOV ZJUTRAJ, JE KOT OBIČAJNO (s strani prevoznika lahko pride do sprememb, o katerih boste pravočasno obveščeni).
 • ODHOD AVTOBUSOV JE SAMO ENKRAT, V VSE SMERI, OB 12.40!

IN ŠE…

 • Učenci imajo s seboj bidon/flaško v katero si bodo lahko natakali vodo.
 • Učenci bodo vse pripomočke, zvezke, učbenike…puščali v šoli. Ničesar ne odnašajo domov.
 • Učenci vsakega oddelka bodo razdeljeni na dve skupini. Razredničarka bo med skupinami prehajala, tako da bo imela stik z vsemi svojimi učenci.
 • Učenci, ki imajo doma še knjige iz šolske knjižnice bodo obveščeni, kako se knjige vračajo. Izposoja knjig ne bo možna.
 • Interesne dejavnosti se za enkrat ne bodo izvajale.

UČITELJI IN UČILNICE:

RAZREDUČITELJAUČILNICEOPB
1AN. KOVAČ IN M. PODGORNIK1A IN UČ. GUM1.r. –  1A in 1B
1BD. MERLAK IN L. MAHNIČ1B IN 4B2.r. – 2A in 2B
2AR. DRMOTA IN A.M. PRUDIČ2A IN 4A3.r. – 3A in 3B         
2BT. TRČEK IN P. MRAZ2B IN 5B 
3AI.S. MAGLICA IN S. PETERNELJ3A IN 5A 
3BM.J. LUKAN IN N. GROM3B IN TJA 

Učilnice za OPB se lahko spremenijo.

3. USMERITVE ZA UČENCE, KI BODO V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA

 • STARŠI NE VSTOPATE V ŠOLO.
 • Starši razredničarki posredujete natančne ure (zapis v beležki), ko boste prihajali po otroka.
 • Otroci, ki bodo domov odhajali sami, naj imajo to zapisano v beležki.
 • Na vratih vhoda na razredno stopnjo, bo napisano, če bodo učenci OPB zunaj.
 • Če so učenci zunaj, jih starši poberete zadaj na igrišču. Na igrišče greste okoli šole, mimo vhoda v dom KS, po intervencijski poti.
 • V kolikor so učenci v učilnicah, jih počakate pri vodnjaku, otrok vas bo videl skozi okno ob uri, ki ste jo zapisali v beležko.
 • Če boste iz objektivnih razlogov zamujali več kot 10 minut, obvezno pokličite na telefon OPB, na številko 031 413  856.

Skupaj se bomo trudili z upoštevanjem pravil, da bomo varovali svoje zdravje in zdravje vseh okoli nas.

Pravila in priporočila se dnevno spreminjajo. O vseh spremembah boste pravočasno obveščeni.

SE VIDIMO!                                                                            Pomočnica ravnateljice B.N. Mišič

(Visited 36 times, 1 visits today)