Sodelovanje s starši poteka v več oblikah, tako formalnih kot neformalnih. Najbolj znane formalne oblike so govorilne ure, roditeljski sestanki in Svet staršev.

Govorilne ure in roditeljski sestanki

Na popoldanskih govorilnih urah, ki so enkrat mesečno (razen junija), so redno prisotni vsi učitelji, drugi strokovni delavci in ravnateljica. Vsi učitelji pa so na voljo tudi vsak teden eno šolsko uro (po urniku).Starše prosimo, da redno obiskujejo roditeljske sestanke in govorilne ure, ker bodo samo na ta način lahko sproti seznanjeni z napredkom svojih otrok.

Učitelji imajo govorilne ure v dopoldanskem času v svojih kabinetih, v času skupnih govorilnih ur pa v kabinetu ali matičnih učilnicah.

V tednu pred skupnimi govorilnimi urami vaš otrok na seznam na vratih učitelja vpiše uro, ko lahko pridete na govorilno uro.


STROKOVNI DELAVEC/KAdanprostoršolska ura
ADAMLJE TEAČETRTEKKABINET MAT4
BAZNIK ANTONIJAPETEKKABINET LUM3
BEZAK MARIJATOREK6
BRENČIČ NAGODE MARUŠASREDAKABINET SLJ/TJA2
ČERNIČ NATAŠASREDAKABINET LUM2
DODIČ ANDREJATOREKKABINET DSP3
DOLENC ČUK LUCIJAPONEDELJEKKABINET 3.R2
DRMOTA REZKAPETEKKABINET 3.R.4
DRVARIČ ŽIGAČETRTEKKABINET DSP4
FACIJA BARBARATOREKKABINET SLJ/TJA3
FEFER BORUTTOREKKABINET ŠPO3
GLADEK MATEJAČETRTEKKABINET 1.R5
GOVEDNIK LUKAN MATEJAPONEDELJEKKABINET SLJ/TJA5
HABJAN JASNAPONEDELJEKKABINET DSP/PS1
JAZBEC NUNIĆ TANJAČETRTEK5
JEREB LUKAN MARIJAČETRTEKKABINET 1.R.5
JERINA NIKA TOREK KABINET 1.R. 5
KLEMENC PETERTOREKKABINET OPB5
KOŠAK ŠPELATOREKKABINET ŠPO ALI ZBORNICA2
KRAMAR JUREpo dogovorupo dogovoru
KRAŠOVEC DEČMAN LARAČETRTEKKABINET OPB5
KRAŠOVEC MARIJAPETEKKABINET MAT4
KRMA ALEKSANDRAČETRTEKKABINET MAT2
KRŽIŠNIK ANDREJASREDAKABINET 4.R.5
LAPANJE PRINČIČ MIRAPETEKKABINET 5.R.3
LEVINGER BOJANAPETEKKABINET SLJ1
LIPOVEC ALEKSANDRAPETEKZBORNICA7
LUŽNIK MARTAČETRTEKZBORNICA4
MAHNIČ LINDAČETRTEKKABINET 2.R.5
MIVŠEK JEREB SAŠAPONEDELJEKKABINET DSP/PS4
MULEC PRUDIČ ANAPETEKKABINET OPB5
NOVLJAN MIŠIČ BARBARApo dogovoruPISARNA POM. RAVNATELJA
PIVK MINKA PONEDELJEK KABINET BIO/KEM 4
PODGORNIK MATEJATOREKKABINET 1.R.5
POLJANŠEK ZALASREDAKABINET MAT3
RIHAR TJAŠAPETEKKABINET 2.R.2
ROJKO TINKARAPETEKKABINET MAT2
RUPNIK JOŽICATOREKKABINET TIT4
SERTIĆ DUBRAVKAČETRTEKKABINET 5.R2
SIVEC MAGLICA IRENASREDAKABINET 3.R4
ŠKEDELJ VERONIKATOREKKABINET TIT4
SLABE VESNATOREKKABINET DSP1
ŠUBIC SIMONTOREKKABINET GUM4
TRČEK TANJAPETEKKABINET 2.R.5
VIDMAR NATAŠAPETEKKABINET 4.R.2
ZABUKOVEC TINASREDAKABINET DSP/PS6
(Visited 1.100 times, 1 visits today)