Sodelovanje s starši poteka v več oblikah, tako formalnih kot neformalnih. Najbolj znane formalne oblike so govorilne ure, roditeljski sestanki in Svet staršev.

Govorilne ure in roditeljski sestanki

Na popoldanskih govorilnih urah, ki so enkrat mesečno (razen junija), so redno prisotni vsi učitelji, drugi strokovni delavci in ravnateljica. Vsi učitelji pa so na voljo tudi vsak teden eno šolsko uro (po urniku).Starše prosimo, da redno obiskujejo roditeljske sestanke in govorilne ure, ker bodo samo na ta način lahko sproti seznanjeni z napredkom svojih otrok.

Učitelji imajo govorilne ure v dopoldanskem času v svojih kabinetih, v času skupnih govorilnih ur pa v kabinetu ali matičnih učilnicah.

V tednu pred skupnimi govorilnimi urami vaš otrok na seznam na vratih učitelja vpiše uro, ko lahko pridete na govorilno uro.


STROKOVNI DELAVEC/KAdanprostorDOPOLDANSKA GOV. URA
ADAMIČ URŠKAPETEKKABINET DSP/RS10.40 – 11.25
BAZNIK ANTONIJAČETRTEKKABINET LUM7.00 – 7.45
BRENČIČ NAGODE MARUŠATOREKKABINET SLJ/TJA10.40 – 11.25
ČERNIČ NATAŠATOREKKABINET LUM11.30 – 12.15
DODIČ ANDREJAČETRTEKKABINET DSP10.40 – 11.35
DOLENC ČUK LUCIJASREDAKABINET 5.R7.55 – 8.40
DRAKSLER KATJAPONEDELJEKKABINET DSP/PS9.50 – 10.35
DRMOTA REZKATOREKKABINET 3.R.10.40 – 11.25
FACIJA BARBARASREDAKABINET SLJ/TJA11.30 – 12.15
FEFER BORUTTOREKKABINET ŠPO8.45 – 9.30
GOVEDNIK LUKAN MATEJAČETRTEKKABINET SLJ/TJA11.30 – 11.25
HABJAN JASNAPETEKKABINET DSP/PS11.30 – 11.25
JEREB LUKAN MARIJAPETEKKABINET 3.R.8.45 – 9.30
KLEMENC PETER   
KOS MAJAČETRTEKKABINET 5.R./SLJ11.30 – 12.15
KOŠAK ŠPELATOREKKABINET ŠPO ALI ZBORNICA8.45 – 9.30
KOVAČ NINAPONEDELJEKKABINET 1.R.12.20 – 13.05
KRAMAR JUREPETEKKABINET RAČ11.30 – 12.15
KRMA ALEKSANDRATOREKKABINET BIO/KEM8.45 – 9.30
KRAŠOVEC LARAPONEDELJEKKABINET OPB10.40 – 11.25
KRAŠOVEC MARIJAPETEKKABINET MAT10.40 – 11.25
KRŽIŠNIK ANDREJAPONEDELJEKKABINET 4.R.11.30 – 12.15
LAPANJE PRINČIČ MIRAPONEDELJEKKABINET 5.R.8.45 – 9.30
LEVINGER BOJANAČETRTEKKABINET SLJ10.40 – 11.25
LUŽNIK MARTATOREKZBORNICA10.40 – 11.25
MAHNIČ LINDAČETRTEKKABINET 2.R.11.30 – 12.15
MAVRI RENATASREDAKABINET BIO/KEM/GEO7.55 – 8.40
MERLAK DARJASREDAKABINET 1.R.11.30 – 12-15
MIVŠEK JEREB SAŠAPONEDELJEKKABINET DSP/PS8.45 – 9.30
MRAZ PETRA   
MULEC PRUDIČ ANAPETEKKABINET OPB10.40 – 11.25
MIKUŽ  ANJAČETRTEKKABINET 2.R.8.45 – 9.30
NOVLJAN MIŠIČ BARBARAPO DOGOVORUPISARNA POM. RAVNATELJICEPO DOGOVORU
PIVK MINKAPONEDELJEKKABINET BIO/KEM10.40 – 11.25
PODGORNIK MATEJAPONEDELJEKKABINET 1.R.12.20 – 13-05
PRISTAVEC KAJATOREKKABINET DSP/RS12.20-13.05
POLJANŠEK ZALAČETRTEKKABINET MAT9.50 – 10.35
ROJKO TINKARAPONEDELJEKKABINET MAT10.40 – 11.25
RUPNIK JOŽICASREDAKABINET TIT11.30 – 12.15
SERTIĆ DUBRAVKAPONEDELJEKUČILNICA 5B7.00 – 7.50
SIVEC MAGLICA IRENASREDAKS – HODNIK8.45 – 9.30
SLABE VESNAPONEDELJEKKABINET DSP/PS10.40 – 11.05
ŠKEDELJ VERONIKAPETEKKABINET TIT10.40 – 11.25
ŠUBIC SIMONTOREKKABINET GUM11.30 – 12.15
TRČEK TANJAPONEDELJEKKABINET 2.R.11.30 – 12.15
VIDMAR NATAŠAČETRTEKKABINET 4.R.9.50 – 10.35
ZELENC MATEJKAČETRTEKKABINET 1.R.11.30 – 12.15
MIŠA STRŽINARPO DOGOVORUPISARNA RAVNATELJICEPO DOGOVORU
(Visited 413 times, 1 visits today)