Sodelovanje s starši poteka v več oblikah, tako formalnih kot neformalnih. Najbolj znane formalne oblike so govorilne ure, roditeljski sestanki in Svet staršev.

Govorilne ure in roditeljski sestanki

Na popoldanskih govorilnih urah, ki so enkrat mesečno (razen junija), so redno prisotni vsi učitelji, drugi strokovni delavci in ravnateljica. Vsi učitelji pa so na voljo tudi vsak teden eno šolsko uro (po urniku).Starše prosimo, da redno obiskujejo roditeljske sestanke in govorilne ure, ker bodo samo na ta način lahko sproti seznanjeni z napredkom svojih otrok.

Učitelji imajo govorilne ure v dopoldanskem času v svojih kabinetih, v času skupnih govorilnih ur pa v kabinetu ali matičnih učilnicah.

V tednu pred skupnimi govorilnimi urami vaš otrok na seznam na vratih učitelja vpiše uro, ko lahko pridete na govorilno uro.


STROKOVNI DELAVEC/KAdanprostor
BAZNIK ANTONIJAČETRTEKKABINET LUM
BRENČIČ NAGODE MARUŠATOREKKABINET SLJ/TJA
ČERNIČ NATAŠATOREKKABINET LUM
DODIČ ANDREJAČETRTEKKABINET DSP
DOLENC ČUK LUCIJASREDAKABINET 5.R
DRMOTA REZKATOREKKABINET 3.R.
FACIJA BARBARASREDAKABINET SLJ/TJA
FEFER BORUTTOREKKABINET ŠPO
GOVEDNIK LUKAN MATEJAČETRTEKKABINET SLJ/TJA
HABJAN JASNAPONEDELJEKKABINET DSP/PS
JEREB LUKAN MARIJAPETEKKABINET 3.R.
KLEMENC PETER   
KOS MAJAČETRTEKKABINET 5.R./SLJ
KOŠAK ŠPELATOREKKABINET ŠPO ALI ZBORNICA
KRAMAR JUREPETEKKABINET RAČ
KRMA ALEKSANDRATOREKKABINET BIO/KEM
KRAŠOVEC LARAPONEDELJEKKABINET OPB
KRAŠOVEC MARIJAPETEKKABINET MAT
KRŽIŠNIK ANDREJAPONEDELJEKKABINET 4.R.
LAPANJE PRINČIČ MIRAPONEDELJEKKABINET 5.R.
LEVINGER BOJANAČETRTEKKABINET SLJ
LUŽNIK MARTATOREKZBORNICA
MAHNIČ LINDAČETRTEKKABINET 2.R.
MIVŠEK JEREB SAŠAPONEDELJEKKABINET DSP/PS
   
MULEC PRUDIČ ANAPETEKKABINET OPB
NOVLJAN MIŠIČ BARBARAPO DOGOVORUPISARNA POM. RAVNATELJA
PIVK MINKAPONEDELJEKKABINET BIO/KEM
PODGORNIK MATEJAPONEDELJEKKABINET 1.R.
POLJANŠEK ZALAČETRTEKKABINET MAT
ROJKO TINKARAPONEDELJEKKABINET MAT
RUPNIK JOŽICASREDAKABINET TIT
SERTIĆ DUBRAVKAPONEDELJEKUČILNICA 5B
SIVEC MAGLICA IRENASREDAKS – HODNIK
SLABE VESNAPONEDELJEKKABINET DSP/PS
ŠKEDELJ VERONIKAPETEKKABINET TIT
ŠUBIC SIMONTOREKKABINET GUM
TRČEK TANJAPONEDELJEKKABINET 2.R.
VIDMAR NATAŠAČETRTEKKABINET 4.R.
ZELENC MATEJKAČETRTEKKABINET 1.R.
(Visited 564 times, 1 visits today)