Učbeniški sklad je v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS, št. 12/20) ustanovljen, da se učencem zagotovi učbenike, ki jih potrebujejo pri pouku.

 

V juniju je na šolski spletni strani objavljen seznam potrebščin, ki jih učenci potrebujejo za naslednje šolsko leto. Starši, ki ne želijo, da si njihov otrok izposodi učbenike, izpolnijo obrazec za nenaročanje in ga oddajo do konca šolskega leta. Učenci si učbenike brezplačno izposodijo v začetku septembra. Z učbeniki morajo ravnati skrbno in odgovorno, ker si jih bodo izposodile tudi generacije, ki prihajajo za njimi. Večina učbenikov je rabljenih, nekateri so v boljšem, nekateri v slabšem stanju. Vsi vrnjeni učbeniki so med šolskimi počitnicami popravljeni, uničeni so odpisani, dokupljeni pa so tudi novi. Žal šola ne dobi dovolj sredstev, da bi zamenjala kar vse, zato moramo paziti na njihovo ohranjenost.

 

NAVODILA ZA ZAVIJANJE UČBENIKOV

Učenci naj s pomočjo staršev učbenike zaščitijo tako, da bodo ob zaključku pouka enostavno odstranili zaščito. Učbenike lahko vstavite v ovitek ustrezne velikosti ali jih ovijete v trši papir (npr. koledar, plakat) ali gibko nelepljivo folijo (npr. folija kristal, prodaja Mavrica). Za zavijanje nikoli NE uporabimo samolepilne folije! Pri zavijanju je pomembno tudi, da ne lepite lepila direktno na platnice. Lepimo vedno le folijo na folijo, nikoli ne lepimo ničesar na platnico, saj jo s tem močno poškodujemo. Na ovitek naj učenci nalepijo nalepko s svojim imenom in priimkom. V učbenike pa naj ne pišejo. Če bodo ob koncu pouka vrnili poškodovan ali uničen učbenik ali pa ga ne bodo vrnili, bodo zanj konec šolskega leta, v skladu s pravilnikom, morali poravnati odškodnino.

V pomoč vam prilagam video kolegice knjižničarke, kjer je natančno prikazan celoten postopek pravilnega zavijanja učbenikov:

https://video.arnes.si/watch/f1WQecfadEU3

 

Seznami učbenikov, delovnih zvezkov in šolskih potrebščin za šolsko leto 2023/24

(Visited 6.862 times, 1 visits today)