Učbeniški sklad je v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS, št. 12/20) ustanovljen, da se učencem zagotovi učbenike, ki jih potrebujejo pri pouku.

Učenci si učbenike brezplačno izposodijo v začetku septembra v šolski knjižnici. Učbeniki so večinoma rabljeni. Učenci k njihovi ohranjenosti prispevajo tako, da jih po prejemu skrbno zavijejo (ne v samolepilno folijo) in ob tem ne poškodujejo nalepke s črtno kodo in učbenika (ne lepijo samolepilnega traku na učbenik, temveč na zavijalni papir). Z učbeniki ravnajo skrbno, ker si jih bodo izposodile tudi generacije, ki prihajajo za njimi.

Ob izteku šolskega leta pa jih morajo vrniti. Učbenike odvijejo iz zavijalnega papirja (ne da bi poškodovali platnice učbenika), jih po potrebi zradirajo in odstranijo iz njih vse zapiske ter delovne liste. Če bo učenec vrnil poškodovan (polit, popisan ali raztrgan) ali uničen učbenik ali pa ga ne bo vrnil, bo ob koncu šolskega leta zanj poravnal odškodnino v skladu z 12. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov.

Seznami učbenikov, delovnih zvezkov in šolskih potrebščin za šolsko leto 2021/22

(Visited 852 times, 7 visits today)