Navodila za navajanje virov

Podatki o knjigi so v kataložnem zapisu o publikaciji (CIP), ki se nahaja na začetku ali na koncu knjige.

1. Navajanje knjige enega avtorja

PRIIMEK, I.: Naslov dela. Kraj: Založba, letnica.

Primer: SEDLAČKOVA, J.: Vojščaki. Jezero: Morfemplus, 2018.

2. Navajanje knjige dveh ali treh avtorjev

PRIIMEK, I., I. Priimek: Naslov dela. Kraj: Založba, letnica.    ALI

PRIIMEK, I., I. Priimek, I. Priimek: Naslov dela. Kraj: Založba, letnica.

Primer: MARC, D., K. Torkar Papež: Kultura govorjene in zapisane besede ali Retorika za današnjo rabo. Ljubljana: DZS, 2006.

3. Navajanje anonimnega dela (ali štirje avtorji ali več)

Naslov dela. Kraj: Založba, letnica.

Primer: Vesolje. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2008.

4. Navajanje članka

PRIIMEK, I.: Naslov članka. Naslov revije, letnik (letnica) št. revije, str. od-do.

Primer: ŠTRAVS, S.: Za gozd nimamo rezervnih scenarijev. Gea, 29 (2019) 10, str. 26-31.

5. Navajanje spletne strani

Obvezno se navede priimek in ime avtorja, naslov dokumenta, URL naslov in datum citiranja. V primeru anonimne objave navajamo po naslovu prispevka.

PRIIMEK, I.: Naslov dokumenta. Dostopno na: internetni naslov. Datum citiranja.    ALI

Naslov dokumenta. Dostopno na: internetni naslov. Datum citiranja.

Primer: GOLOBIČ, T.: Spremenimo navade, zmanjšajmo nastajanje odpadkov. Dostopno na: https://www.stat.si/statweb/News/Index/8477. 19. 11. 2019.

Alpe. Wikipedija. Dostopno na: https://sl.wikipedia.org/wiki/Alpe. 19. 11. 2019.

(Visited 1.397 times, 1 visits today)