Kdo smo?

VODSTVO ŠOLSKE SKUPNOSTI OŠ TABOR LOGATEC:

MENTORICA DARJA MERLAK
PREDSEDNICA  SARA POTOČNIK
NAMESTNIK PREDSEDNICE  LUCIJA STOJKO
ZAPISNIČARKA PIA MARIJA STRLE

SKRBNIKI OGLASNE DESKE

TAJA GODINA

REBEKA ZAJEC

NELI CVENK

RAZRED

PREDSTAVNIK

NAMESTNIK

1.A GALA LISKA AVA WINDSCHNURER
1.B MARK TOMIČ PETRA TOMAZIN
2.A MOJCA VOLJČ ŽIGA PAJK
2.B LUCIJA HODNIK NELI CEVNK

3.A

IZAK AMBROŽIČ ŽANA RUDOLF
3.B ŽANIN TRPIN LINCA LEBAN
4.A GAŠPER TOMAZ IN NEŽA HODNIK NEŽA HODNIK, ANA JULIJA ŠTIH, LANA KOS
4.B ŽIVA KATIČ AŽBE PAVUNC, NIK ALBREHT

5.A

GAŠPER POTOČNIK NAJA BOBEN, DAVID RUPNIK
5.B MAŠA SLABE ANŽE KRVINA
6.A REBEKA ZAJEC MARTIN BERGNACH
6.B ZALA PETKOVŠEK TAJA GODINA, KLARA MARTINČIČ, LARA ALBREHT
6.C DAŠA MIVŠEK LAURA TRUBAČEV
7.A KLEMEN TOMAZIN ANŽE PETRIČ
7.B NEJC MILAVEC AJDA RUPNIK
7.C JULIJA TRČEK JERCA LESKOVEC
8.A MARTINA ČERIN JAKOB ŠTIH
8.B ANŽE JEREB EMA ZAJEC
8.C FILIP NAGODE MAJA MENART
9.A PIA MARIJA STRLE LUCIJA STOJKO
9.B ANEJ JUG SARA POTOČNIK

 ČLANI ŠOLSKEGA PARLAMENTA:

Člani šolskega parlamenta so predsedniki razredov od 1. do 9. razreda.

NAŠI CILJI IN VIZIJE:

Vizija šolske skupnosti je

učence spodbuditi k strpni in nenasilni komunikaciji in k ozaveščanju, da vsi na šoli lahko prispevamo k pozitivni šolski klimi.

Učenci – članice in člani SUŠ:

  • opozarjajo na morebitne težave in pomanjkljivosti v zvezi z odnosi in klimo na šoli, pri tem se izražajo strpno, nikogar ne žalijo in svoje mnenje argumentirajo;
  • iščejo predloge in možne rešitve za izboljšanje šolske klime;
  • sodelujejo na šolskem parlamentu in krepijo sposobnost strpnega komuniciranja;
  • zastopajo interese in mnenje oddelka ter učence v oddelku obveščajo o delu šolske skupnosti in sošolce spodbujajo k iskanju predlogov za izboljšave;
  • vključujejo se v dejavnosti, ki jih organizira šola in sodelujejo na šolskih prireditve;
  • aktivno raziskujejo na temo Otroškega parlamenta: MOJA POKLICNA PRIHODNOST.

NAŠE VODILO:

S  pozitivno naravnanostjo in združenimi močmi preko konkretnih akcij do realno zastavljenih ciljev.

VSE JE MOGOČE, ČE SE HOČE!

(Visited 550 times, 1 visits today)