Kdo smo?

VODSTVO ŠOLSKE SKUPNOSTI OŠ TABOR LOGATEC:

MENTORICA: Lucija Dolenc Čuk
PREDSEDNIK:
NAMESTNIK PREDSEDNIKA:
ZAPISNIČARKA:
SKRBNIKI OGLASNE DESKE:
SPLETNA STRAN: Martin Bergnach in Gašper Tomazin

 ČLANI ŠOLSKEGA PARLAMENTA:

Člani šolskega parlamenta so predsedniki razredov od 1. do 9. razreda.

NAŠI CILJI IN VIZIJE:

Vizija šolske skupnosti je

učence spodbuditi k strpni in nenasilni komunikaciji in k ozaveščanju, da vsi na šoli lahko prispevamo k pozitivni šolski klimi.

Učenci – članice in člani SUŠ:

  • opozarjajo na morebitne težave in pomanjkljivosti v zvezi z odnosi in klimo na šoli, pri tem se izražajo strpno, nikogar ne žalijo in svoje mnenje argumentirajo;
  • iščejo predloge in možne rešitve za izboljšanje šolske klime;
  • sodelujejo na šolskem parlamentu in krepijo sposobnost strpnega komuniciranja;
  • zastopajo interese in mnenje oddelka ter učence v oddelku obveščajo o delu šolske skupnosti in sošolce spodbujajo k iskanju predlogov za izboljšave;
  • vključujejo se v dejavnosti, ki jih organizira šola in sodelujejo na šolskih prireditve;
  • aktivno raziskujejo na temo Otroškega parlamenta: DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADIH.

NAŠE VODILO:

S  pozitivno naravnanostjo in združenimi močmi preko konkretnih akcij do realno zastavljenih ciljev.

VSE JE MOGOČE, ČE SE HOČE!

(Visited 1.222 times, 1 visits today)