V ŠOLSKEM LETU 2022/2023 BODO NAŠI UČENCI OBISKOVALI NASLEDNJE IZBIRNE PREDMETE:

DRUŽBOSLOVNO HUMANISTIČNINARAVOSLOVNO TEHNIČNI
Tuji jezik – nemščina 1, 2, 3Obdelava gradiv – les
Likovno snovanje 1,2,3Šport za sprostitev
Ansambelska igraŠport za zdravje
PlesIzbrani šport odbojka
RetorikaRačunalništvo – ROM, UBE, MME
 Organizmi v naravnem in umetnem okolju
 Poskusi v kemiji

(Visited 1.423 times, 1 visits today)