Osnovni podatki

OŠ Tabor Logatec
Tržaška cesta 150
1370 Logatec
Telefon: 01/ 75 90 850

Spletna stran: www.os-tabor.si
Podračun pri UJP LJ: 01264-6030666297
Davčna številka: SI24675750
Matična številka: 5085071

 

Kontakti

RavnateljJure Kramar01/ 75 90 852 ravnatelj@os-tabor.si
Pomočnica ravnateljaBarbara Novljan Mišič01/ 75 90 856pomoc.ravnatelj@os-tabor.si
TajništvoSabrina Velše Stanković01/ 75 90 850 tajnistvo@os-tabor.si
RačunovodstvoIva Jesenko01/ 75 90 854racunovodstvo@os-tabor.si
Šolska svetovalna delavka, psihologinja  Tajana Brajović Palamar01/ 75 90 858svetovalna.sluzba@os-tabor.si
Koordinatorka za delo na področju medvrstniškega nasiljaŽiga Drvarič;01/ 75 90 857zigadr@os-tabor.si
Koordinatorka za delo z učenci priseljenciŽiga Drvarič;01/ 75 90 857  zigadr@os-tabor.si
Dodatna strokovna pomočŽiga Drvarič;
Andreja Dodič;
Vesna Slabe;

Saša Mivšek Jereb;
Kaja Pristavec
01/ 75 90 857


01/75 90 877  
01/75 90 877
zigadr@os-tabor.si
andrejad@os-tabor.si
vesnas@os-tabor.si,

sasamj@os-tabor.si

kajap@os-tabor.si
KnjižnicaNataša Grom01/ 75 90 865knjiznica@os-tabor.si

Tajništvo šole

Vodi tajnik VIZ Sabrina Velše Stanković in administratorka Simona Langenvalter

Uradne ure:
Zunanji obiskovalci: 7.30 – 14.30
Učenci in zaposleni: 7.30 – 8.00, 9.35 – 10.00, 12.30 – 14.00.

Upravljanje šole

Ustanovitelj šole je Občina Logatec (Odlok o ustanovitvi javnega zavoda, dne 18.07.1997).
Šolo upravljata ravnatelj, ki je pedagoški in poslovodni organ šole, in Svet šole, ki ima štiriletni mandat (2021-2025).

Sestavljajo ga:
– pet predstavnikov šole: Maja Rupnik, Tinkara Rojko, Aleksandra Krma, Andreja Dodič, Barbara Facija
– trije predstavniki staršev: Davor Jerina, Polona Nagode, Aleksandra Poniž Rupnik
– trije predstavniki ustanovitelja: Aljoša Peček, Miro Šemrov, Marjetka Hrvatič

Šolski okoliš

Šolski okoliš za centralno šolo s podružnicama v Hotedršici in v Rovtarskih Žibršah obsega:

  • KS TABOR,
  • KS HOTEDRŠICA,
  • KS TRATE in
  • KS LOG ZAPLANA.

Šolski okoliši se v predelih, ki mejijo na sosednje šole, lahko prilagajajo. Pri tem se upoštevajo organizacijske in prostorske možnosti vseh treh osnovnih šol v občini Logatec.

(Visited 12.735 times, 9 visits today)