Osnovni podatki

OŠ Tabor Logatec
Tržaška cesta 150
1370 Logatec
Telefon: 01/ 75 90 850

Spletna stran: www.os-tabor.si
Podračun pri UJP LJ: 01264-6030666297
Davčna številka: SI24675750
Matična številka: 5085071

 

Kontakti

RAVNATELJJURE KRAMAR
ravnatelj@os-tabor.si
01 7590 852
POMOČNICA RAVNATELJA
Predmetna stopnja
BARBARA NOVLJAN MIŠIČ
barbaranm@os-tabor.si
01 7590 856
031 708 365
POMOČNICA RAVNATELJA
Razredna stopnja
ANDREJA DODIČ
andrejad@os-tabor.si
069 748 695
TAJNIŠTVO ŠOLESABRINA VELŠE STANKOVIĆ
tajnistvo@os-tabor.si
01 7590 850
031 708 366
RAČUNOVODSTVO

ADMINISTRATOR (prehrana)
IVA JESENKO
SIMONA LANGENWALTER
prehrana@os-tabor.si
01 7590 854
ODDELKI PODALJŠANEGA BIVANJA(v času OPB)031 413 856
ZBORNICA 01 7590 859
KNJIŽNICANATAŠA GROM01 7590 865
SVETOVALNA SLUŽBATAJANA BRAJOVIĆ PALAMAR
tajanab@os-tabor.si
01 7590 858
SVETOVALNA SLUŽBAŽIGA DRVARIČ
zigadr@os-tabor.si
01 7590 857
DODATNA STROKOVNA POMOČKAJA PRISTAVEC
TINA ZABUKOVEC
01 7590 875  
DODATNA STROKOVNA POMOČSAŠA MIVŠEK JEREB01 7590 877
DODATNA STROKOVNA POMOČVESNA SLABE
JELENA GRLICA
KATJA DRAKSLER
01 7590 866
HIŠNIKMITJA RAZLOŽNIK
SAŠO LESKOVEC
031 708 345
KUHINJA
ORGANIZATOR ŠOLSKE PREHRANE
ANDREJA MIKLIČ
andrejam@os-tabor.si
01 7590 863

Tajništvo šole

Vodi tajnik VIZ Sabrina Velše Stanković (tajnistvo@os-tabor.si) in administratorka Simona Langenvalter (simonal@os-tabor.si ali prehrana@os-tabor.si).

Uradne ure:
Zunanji obiskovalci: 7.30 – 14.00
Učenci in zaposleni: 7.30 – 8.00, 9.35 – 10.00, 12.30 – 14.00.

Upravljanje šole

Ustanovitelj šole je Občina Logatec (Odlok o ustanovitvi javnega zavoda, dne 18.07.1997).
Šolo upravljata ravnatelj, ki je pedagoški in poslovodni organ šole, in Svet šole, ki ima štiriletni mandat (2021-2025).

Sestavljajo ga:
– pet predstavnikov šole: Barbara Facija, Maja Rupnik, Tinkara Rojko, Aleksandra Krma, Nataša Vidmar,
– trije predstavniki staršev: Polona Nagode, Aleksandra Poniž Rupnik, Danijel Bizaj
– trije predstavniki ustanovitelja: dr. Mateja Jemec Tomazin, Nada Cindrić, Borut Rupnik

Šolski okoliš

Šolski okoliš za centralno šolo s podružnicama v Hotedršici in v Rovtarskih Žibršah obsega:

  • KS TABOR,
  • KS HOTEDRŠICA,
  • KS TRATE in
  • KS LOG ZAPLANA.

Šolski okoliši se v predelih, ki mejijo na sosednje šole, lahko prilagajajo. Pri tem se upoštevajo organizacijske in prostorske možnosti vseh treh osnovnih šol v občini Logatec.

(Visited 18.219 times, 5 visits today)