Osnovni podatki

OŠ Tabor Logatec
Tržaška cesta 150
1370 Logatec
Telefon: 01/ 75 90 850
Fax: 01/ 75 90 860
Spletna stran: www.os-tabor.si
Podračun pri UJP LJ: 01264-6030666297
Davčna številka: SI24675750
Matična številka: 5085071

 

Kontakti

RavnateljicaMiša Stržinar01/ 75 90 852ravnatelj@os-tabor.si
Pomočnica ravanteljiceBarbara Novljan Mišič01/ 75 90 856pomoc.ravnatelj@os-tabor.si
TajništvoVida Petek Uršič01/ 75 90 850 tajnistvo@os-tabor.si
RačunovodstvoIva Jesenko01/ 75 90 854racunovodstvo@os-tabor.si
Šolska svetovalna delavka, psihologinja  Nataša Pust01/ 75 90 858svetovalna.sluzba@os-tabor.si
Koordinatorka za delo na področju medvrstniškega nasiljaKatja Draksler01/ 75 90 857katjad@os-tabor.si
Koordinatorka za delo z učenci priseljenciSaša Mivšek Jereb01/ 75 90 872  sasamj@os-tabor.si
Dodatna strokovna pomočJasna Habjan; Andreja Dodič;
Vesna Slabe;
Katja Draksler;
Saša Mivšek Jereb;
Urška Adamič; Urša Novak
01/75 90 877   01/ 75 90 857jasnah@os-tabor.si,
andrejad@os-tabor.si
vesnas@os-tabor.si,
sasamj@os-tabor.si
katjad@os-tabor.si,
urskaa@os-tabor.si
ursan@os-tabor.si
KnjižnicaNataša Grom01/ 75 90 865knjiznica@os-tabor.si

Tajništvo šole

Vodi tajnik VIZ Vida Petek – Uršič in administratorka Simona Langenvalter

Uradne ure:
Zunanji obiskovalci: 7.30 – 14.30
Učenci in zaposleni: 7.30 – 8.00, 9.35 – 10.00, 12.30 – 13.30.

Upravljanje šole

Ustanovitelj šole je občina Logatec (Odlok o ustanovitvi javnega zavoda, dne 18.07.1997).
Šolo upravljata ravnateljica, ki je pedagoški in poslovodni organ šole, in Svet šole, ki ima štiriletni mandat (2017-2021).

Sestavljajo ga:
– pet predstavnikov šole: Mateja Podgornik, Janko Jerebic, Darja Merlak , Dubravka Sertić, Darja Rupnik
– trije predstavniki staršev: Boštjan Zajec ( namestnik predsednice), Rok Petrič, Tanja Plohl
– trije predstavniki ustanovitelja: Nada Cindrić (predsednica), Mateja Jemec Tomazin, Tatjana Selan

Šolski okoliš

Šolski okoliš za centralno šolo s podružnicama v Hotedršici in v Rovtarskih Žibršah obsega:

  • KS TABOR,
  • KS HOTEDRŠICA,
  • KS TRATE in
  • KS LOG ZAPLANA.

Šolski okoliši se v predelih, ki mejijo na sosednje šole, lahko prilagajajo. Pri tem se upoštevajo organizacijske in prostorske možnosti vseh treh osnovnih šol v občini Logatec.

(Visited 4.189 times, 4 visits today)