VODSTVO ŠOLE

 • Ravnatelj: Jure Kramar
 • Pomočnica ravnatelja predmetne stopnje: Barbara Novljan Mišič
 • Pomočnica ravnatelja razredne stopnje: Andreja Dodič
 • Vodja POŠ Hotedršica: Andreja Rovšek
 • Vodja POŠ Rovtarske Žibrše: Anica Žakelj

TEHNIČNO OSEBJE

 • Poslovna sekretarka: Sabrina Velše Stanković
 • Administratorka: Simona Langenvalter
 • Računovodkinja: Iva Jesenko
 • Kuharici: Helena Trpin, Liljana Vene
 • Pomočnici kuharic: Katarina Sajovic, Darja Kocjančič
 • Hišnik: Sašo Leskovec, Mitja Razložnik,
 • Čistilke:  Ljubinka Desić, Brigita Kogovšek, Damjana Bradač, Elmira Jakupović, Marina Lazarević
 • Čistilka na POŠ Hotedršica: Sonja Nagode
 • Čistilka in kuharica na POŠ Rov. Žibrše: Jožica Ambrožič

STROKOVNI SODELAVC/KA

 • Svetovalna služba:  Tajana Brajović Palamar, Žiga Drvarič
 • Kordinator za tujce: Manca Marolt (consultant@os-tabor.si)
 • Učitelji dodatne strokovne pomoči: Vesna Slabe, Andreja Dodič, Žiga Drvarič, Saša Mivšek Jereb, Kaja Pristavec, Jelena Grlica, Jasna Habjan, Katja Draksler, Tina Zabukovec
 • Knjižničarka: Nataša Grom
 • Organizator šolske prehrane: Andreja Miklič
 • Računalničar: Aleksandar Gnjidić

STROKOVNI DELAVCI

 

1. Adamlje Tea teaa@os-tabor.si
2. Batič Bojana bojanab@os-tabor.si
3. Baznik Antonija antonijab@os-tabor.si
4. Bezak Marija marijab@os-tabor.si
5. Brajović Palamar Tajana tajanab@os-tabor.si
6. Brenčič Nagode Maruša marusabn@os-tabor.si
7. Bunšek Jasmina jasminab@os-tabor.si
8. Dodič Andreja andrejad@os-tabor.si
9. Dolenc Čuk Lucija lucijadc@os-tabor.si
10. Draksler Katja katjad@os-tabor.si
11. Drmota  Rezka rezkad@os-tabor.si
12. Drvarič Žiga zigadr@os-tabor.si
13. Facija Barbara barbaraf@os-tabor.si
14. Gladek Mateja matejag@os-tabor.si
15. Grlica Jelena jelenag@os-tabor.si
16. Gnjidić Aleksandar aleksandarg@os-tabor.si
17. Govednik Lukan Mateja matejagl@os-tabor.si
18. Grom Nataša natasag@os-tabor.si
19. Habjan Jasna jasnah@os-tabor.si
20. Jazbec Nunić Tanja tanjajn@os-tabor.si
21. Jereb Lukan Marija marijajl@os-tabor.si
22. Jereb Živa zivaj@os-tabor.si
23. Jerina Nika nikaj@os-tabor.si
24. Jeriša Sluga Jerneja jernejajs@os-tabor.si
25. Kocjan Teja tejak@os-tabor.si
26. Klemenc Peter peterk@os-tabor.si
27. Košak Špela spelak@os-tabor.si
28. Kramar Jure jurek@os-tabor.si
29. Krma  Aleksandra aleksandrak@os-tabor.si
30. Kržišnik Andreja andrejak@os-tabor.si
31. Lapanje Prinčič Mira miralp@os-tabor.si
32. Leskovec Nastja nastjal@os-tabor.si
33. Malečkar Sara saram@os-tabor.si
34. Mahnič Linda lindam@os-tabor.si
35. Merlak Darja darjam@os-tabor.si
36. Miklič Andreja andrejam@os-tabor.si
37. Mivšek Jereb Saša sasamj@os-tabor.si
38. Mojškrc Lara laram@os-tabor.si
39. Mulec Prudič Anica anamp@os-tabor.si
40. Novljan Mišič Barbara barbaranm@os-tabor.si
41. Oman Pija pijao@os-tabor.si
42. Podgornik Mateja matejap@os-tabor.si
43. Poljanšek Zala zalap@os-tabor.si
44. Pristavec Kaja kajap@os-tabor.si
45. Pibernik Katja katjap@os-tabor.si
46. Rihar Tjaša tjasari@os-tabor.si
47. Rojko Tinkara tinkarar@os-tabor.si
48. Rovšek Andreja andrejar@os-tabor.si
49. Rupnik Jožica jozicar@os-tabor.si
50. Rupnik Maja majar@os-tabor.si
51. Rupnik Milojka milojkar@os-tabor.si
52. Sertić Dubravka dubravkas@os-tabor.si
53. Slabe Vesna vesnas@os-tabor.si
54. Škedelj Veronika veronikas@os-tabor.si
55. Šubic Simon simons@os-tabor.si
56. Trček Tanja tanjat@os-tabor.si
57. Truden Katja katjat@os-tabor.si
58. Vidmar Nataša natasav@os-tabor.si
59. Vončina Martina martinav@os-tabor.si
60. Zabukovec Tina tinaz@os-tabor.si
61. Zibelnik trnovec Anja anjazt@os-tabor.si
62. Zven Ivančič Taja tajazi@os-tabor.si
63. Žakelj Anica anicaz@os-tabor.si
64. Žakelj (Kovač) Nina ninaz@os-tabor.si
(Visited 10.991 times, 5 visits today)