Predmetnik osnovne šole

  RAZRED
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
  število ur na teden
Slovenščina 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5
Angleščina    2 2 2 3 4 4 3 3
Likovna vzgoja 2 2 2 2 2 1 1 1 1
Glasbena vzgoja 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1
Družba       2 3        
Geografija           1 2 1,5 2
Zgodovina           1 2 2 2
Drž. in dom. vzg. ter etika             1 1  
Narav. in tehnika       3 3        
Spoznavanje okolja 3 3 3            
Naravoslovje           2 3    
Biologija               1,5 2
Kemija               2 2
Fizika               2 2
Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4
Tehnika in tehnilogija           2 1 1  
Gospodinjstvo         1 1,5      
Športna vzgoja 3 3 3 3 3 3 2 2 2
Dod. in dop. pouk 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Interesne dejavnosti 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Izbirni predmeti             2/3 2/3 2/3
Neobvezni izbirni predmet  2     1/2  1/2   1/2  2/0 2/0 2/0
Oddelčna skupnost       0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Število tednov pouka 35 35 35 35 35 35 35 35 32

 

Naravoslovni, tehniški, športni in kulturni dnevi

dan/razred 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 3 3
Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 4 4
Skupaj 15 15 15 15 15 15 15 15 15

 

(Visited 2.915 times, 1 visits today)