Predmetnik osnovne šole

RAZRED
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
število ur na teden
Slovenščina 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5
Angleščina  2 2 2 3 4 4 3 3
Likovna vzgoja 2 2 2 2 2 1 1 1 1
Glasbena vzgoja 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1
Družba 2 3
Geografija 1 2 1,5 2
Zgodovina 1 2 2 2
Drž. in dom. vzg. ter etika 1 1
Narav. in tehnika 3 3
Spoznavanje okolja 3 3 3
Naravoslovje 2 3
Biologija 1,5 2
Kemija 2 2
Fizika 2 2
Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4
Tehnika in tehnilogija 2 1 1
Gospodinjstvo 1 1,5
Športna vzgoja 3 3 3 3 3 3 2 2 2
Dod. in dop. pouk 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Interesne dejavnosti 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Izbirni predmeti 2/3 2/3 2/3
Neobvezni izbirni predmet  0/2 0/1/2  0/1/2   0/1/2  2 2 2
Oddelčna skupnost 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Število tednov pouka 35 35 35 35 35 35 35 35 32

Naravoslovni, tehniški, športni in kulturni dnevi

dan/razred 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 3 3
Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 4 4
Skupaj 15 15 15 15 15 15 15 15 15

(Visited 1.301 times, 1 visits today)