Šola organizira dietno prehrano v okviru svojih možnosti in v okviru možnih finančnih sredstev.

Dietno prehrano lahko uveljavljajo starši oziroma skrbniki na podlagi Potrdila o medicinsko indicirani dieti za otroka, ki ga izpolni in potrdi specialist pediater.

Starši so dolžni izročiti potrdilo organizatorki šolske prehrane, če želijo, da se za njihovega otroka pripravljajo dietni obroki. Priprava dietnih obrokov se prične po razgovoru staršev z organizatorko šolske prehrane.

V primeru, da otrok diete ne potrebuje več, so starši ravno tako dolžni predložiti Potrdilo o ukinitvi medicinsko indicirane diete za otroka, ki ga ravno tako izpolni in potrdi specialist pediater. Več o medicinsko indiciranih dietah si lahko preberete na povezavi: https://www.zdravniskazbornica.si/informacije-publikacije-in-analize/obvestila/2018/08/30/priporo%C4%8Dila-za-medicinsko-indicirane-diete

(Visited 924 times, 1 visits today)