Bralno značko lahko učenci opravljajo do 30. aprila 2024. V maju 2024 bo organizirana zaključna prireditev. Učenci, ki opravijo bralno značko, prejmejo priznanje. Zlati bralci prejmejo tudi knjižno nagrado, ki jo podari Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS.

Priporočilni seznami so objavljeni na oglasni deski v knjižnici, na oglasni deski pri učilnici za slovenščino (desno) in spodaj.

Tudi v letošnjem šolskem letu vam je na voljo kot dodatna možnost opravljanja bralne značke nova dejavnost: BRALNI IZZIV. Učenec si sam izbere knjigo, ki ustreza enemu od devetih bralnih izzivov. Če ni prepričan, da je ustrezna, preveri pri knjižničarki ali učiteljici. Ko knjigo prebere, jo predstavi učiteljici, pri kateri opravlja bralno značko, ali knjižničarki. Ko tako opravi 5 ali 6 izzivov (odvisno od razreda), je opravil bralno značko. Če pa prebere 9 knjig, ki ustrezajo bralnim izzivom, pa postane BRALNI VITEZ in na koncu leta prejme posebno priznanje.

Za ogled bralnih izzivov kliknite tukaj.

Želimo vam veliko bralnih užitkov!

Učenci od 6. do 9. razreda v šolskem letu 2023/24 opravljajo bralno značko pri svoji učiteljici slovenščine ali pri knjižničarki.

UČITELJČASPROSTOR
Tea Adamlje po dogovorukabinet BIO/GEO
Barbara Facijapo dogovorukabinet SLO
Bojana Batičpo dogovorukabinet SLO
Nataša Grom,
knjižničarka
Ob torkih 7. in ob sredah 6. uro
ali po dogovoru
knjižnica

Primerjava števila učencev na razredni in predmetni stopnji, ki so opravili bralno značko, v različnih šolskih letih:

Šolsko leto22/2321/22 20 /21 19/20 18/19 17/18 16/17 15/16 14/152013/14
Razredna
stopnja
272
(80 %)
272
(86,3%)
282
(86 %)
261
(89 %)
275
(96 %)
264
(90 %)
273
(91 %)
271
(93 %)
258
(92 %)
225
(87 %)
Predmetna stopnja84
(35 %)
96
(38,5%)
107
(44 %)
104
(43 %)
119
(57 %)
99
(54 %)
89
(48 %)
100
(61 %)
90
(53 %)
68
(38 %)
  SKUPAJ356
(61 %)
368
(65,2%)
389
(68 %)
365
(68 %)
394
(82 %)
363
(74 %)
362
(75 %)
371
(82 %)
348
(78 %)
293
(72 %)

Bralec se za bralno značko odloči prostovoljno in bere v svojem prostem času, da bo ostal bralec za vse življenje. Bere z razumevanjem, bere, ker branje potrebuje, ker mu pomaga v vsakdanjem življenju in ker v branju uživa. Bistvo bralne značke je doživljanje literature po meri mladega bralca, razvijanje bralne pismenosti in bralne kulture vsakega bralca posebej ter podpiranje ljubezni in veselja do branja. Gibanje Bralna značka ima takšno tradicijo, da »berejo za bralno značko« tudi odrasli (največkrat v splošnih knjižnicah).

(Visited 4.898 times, 1 visits today)