Dan za kariero

Rokovnik

Vpis v srednje šole

Štipendije

Javni sklad RS za razvoj kadrov

Ministrstvo za delo, družino, soc. zadeve in enake možnosti

Razpis za vpis v 1. letnik  

Razpis

Tabela za izračun točk

Točkovnik

Informacije o šolah, programih, poklicih

Shematski prikaz VIZ v Sloveniji

Srednješolski izobraževalni programi

Vpis v srednje šole

Najpomembnejše informacije o poklicih in izobraževanju in 350 video predstavitev poklicev – Moja izbira

Opisi poklicev

Informacije o svetovanju, zaposlitvi:

Svetovalne možnosti v Cips-u

Informacije o možnostih zaposlitve

(Visited 14 times, 1 visits today)