V sredo 16-10-2019 bodo učenci 6. razredov imeli tehniški dan na temo računalniško opismenjevanje.

Učenci bodo ta dan spoznali 3 različne vsebinske sklope in sicer:

  • VARNA RABA INTERNETA (učilnica BIO)
  • RAČUNALNIŠKO PROGRAMIRANJE (učilnica RAČ)
  • POUK Z UPORABO IKT (učilnica MAT)

Vsak vsebinski sklop bo trajal 2 šolski uri (skupno bo tehniški dan trajal 6 ur). Učenci za izvedbo tehniške dne ne potrebujejo ničesar.

VARNA RABA INTERNETA

V tem vsebinskem sklopu bodo zunanji izvajalci iz organizacije SAFE.SI predstavili pasti interneta ter njegovo pravilno in predvsem varno rabo. Izvedba delavnice bo dve šolski uri. Poleg samih zunanjih izvajalcev bo pri uri prisoten tudi določeni in razporejeni učitelj, kateri bo skrbel za nemoten proces izvedbe delavnice.

RAČUNALNIŠKO PROGRAMIRANJE

Tu se bodo učenci seznanili z osnovami računalniškega programiranja. Spoznali bodo, da računalnik ni le orodje za igranje igric, ter komunikacijski kanal, ampak močno orodje, kateri jih bo spremljal skozi celo življenje. Na sami delavnici bodo učenci izdelali preprosto igrico s pomočjo objektnega programiranja. Delavnica bo trajala dve šolski uri v računalniški učilnici. Delavnico bo izvedel Jure Kramar. Pri sami uri pa bosta prisotna tudi dva učenca 9. razredov za pomoč učencem pri njihovem delu.

POUK Z UPORABO IKT

Učenci bodo imeli dve šolski uri pouka in sicer naravoslovje in matematiko (ni nujno v tem vrstnem redu). Pri sami izvedbi bodo učenci uporabljali interaktivne učbenike, reševali interaktivne vaje in se seznanili kako bi pouk potekal brez učbenikov, zvezkov, pisal,… torej samo ob pomoči tabličnega računalnika. Učenci bodo pri pouku uporabljali tablične računalnike Windows ter IOS. Pouk bosta izvedli učiteljici Tinkara Rojko ter Lucija Treven.

Razpored tehniškega dne:

Ura 6.a 6.b 6.c
1. SAFE.SI SODOBEN POUK PROGRAMIRANJE
2. SAFE.SI SODOBEN POUK PROGRAMIRANJE
3. PROGRAMIRANJE SAFE.SI SODOBEN POUK
4. PROGRAMIRANJE SAFE.SI SODOBEN POUK
5. SODOBEN POUK PROGRAMIRANJE SAFE.SI
6. SODOBEN POUK PROGRAMIRANJE SAFE.SI

Vodja tehniškega dne: Jure Kramar

(Visited 68 times, 1 visits today)