Učenci so ta dan spoznali 3 različne vsebinske sklope in sicer:

  • VARNA RABA INTERNETA
  • RAČUNALNIŠKO PROGRAMIRANJE
  • POUK Z UPORABO IKT

Spoznali so, da računalnik ni le orodje za igranje igric, ter komunikacijski kanal, ampak močno orodje, kateri jih bo spremljal skozi celo življenje.

Učenci so izdelali preprosto igrico s pomočjo objektnega programiranja. Pri izvedbi pouka pa so uporabljali interaktivne učbenike, reševali interaktivne vaje ter se seznanili kako bi pouk potekal brez učbenikov, zvezkov, pisal,… torej samo ob pomoči tabličnih računalnikov.

Pri vsem tem pa so se podučili pravilno in predvsem varno uporabljati svetovni splet.

vodja tehniškega dne: Jure Kramar

(Visited 140 times, 1 visits today)