13. februarja sta Občina Logatec in JSKD OI Logatec predstavili knjigo avtorja Marcela Štefančiča Prepevali so jih.

V knjigi avtor predstavlja bogato zgodovino zborovstva na Logaškem in 50-letno zgodovino revij pevskih zborov.  V knjigi tako najdemo tudi podatek, da je bila leta 1968 OŠ Tabor Logatec, takrat OŠ Gorenji Logatec, prva organizatorica pevske revije, v knjigi je predstavljena tudi bogata koncertna in tekmovalna dejavnost naših šolskih zborov.

Na dobro obiskani prireditvi v Jožefovi dvorani v Logatcu so nastopili trije pevski zbori, ki so dosegli največje uspehe – MePZ Adoramus, Sekstet Adoramus in OPZ OŠ Tabor Logatec. 

Hvala staršem pevcev, vodstvu šole in Šolskemu skladu, ki so omogočili nastop zbora na prireditvi.

zborovodja Zdravko, foto Brane Pevec

(Visited 9 times, 1 visits today)