v skladu z današnjo okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), vas obveščam, da je Vlada RS 29. 4. 2020 sprejela Okvirni načrt sproščanja omejitvenih ukrepov, v katerega sta vključena tudi šolstvo in predšolska vzgoja.

MIZŠ načrtuje, da bodo v ponedeljek, 18. 5. 2020, z izobraževanjem v OŠ pričeli učenci I. triade (1. – 3. razreda). O pričetku dejavnosti bomo osnovne šole s strani MIZŠ še obveščene predvidoma do 8. 5. 2020.

25. 5. 2020 je v izobraževanje na šolah predvideno vključevanje učenk in učencev 9. razreda osnovne šole. S tem dnem pa bi na šoli zagotovili tudi organizacijo dejavnosti za otroke z učnimi težavami (4. – 8. razreda), ki v tem šolskem letu niso uspeli doseči minimalnih standardov znanja pri posameznih predmetih in bi bila lahko njihova ocena ob zaključku pouka v tem šolskem letu pri posameznih predmetih negativna.

O vseh uradnih in aktualnih informacijah (organizacija pouka, šolski prevozi, šolska prehrana, podaljšano bivanje, jutranje varstvo itd., vas bomo sproti obveščali).

Lepo vas pozdravljam.

Miša Stržinar, ravnateljica OŠ Tabor Logatec

(Visited 9 times, 1 visits today)