v skladu z današnjo okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), vas obveščam, da je Vlada RS 29. 4. 2020 sprejela Okvirni načrt sproščanja omejitvenih ukrepov, v katerega sta vključena tudi šolstvo in predšolska vzgoja.

MIZŠ načrtuje, da bodo v ponedeljek, 18. 5. 2020, z izobraževanjem v OŠ pričeli učenci I. triade (1. – 3. razreda). O pričetku dejavnosti bomo osnovne šole s strani MIZŠ še obveščene predvidoma do 8. 5. 2020.

25. 5. 2020 je v izobraževanje na šolah predvideno vključevanje učenk in učencev 9. razreda osnovne šole. S tem dnem pa bi na šoli zagotovili tudi organizacijo dejavnosti za otroke z učnimi težavami (4. – 8. razreda), ki v tem šolskem letu niso uspeli doseči minimalnih standardov znanja pri posameznih predmetih in bi bila lahko njihova ocena ob zaključku pouka v tem šolskem letu pri posameznih predmetih negativna.

O vseh uradnih in aktualnih informacijah (organizacija pouka, šolski prevozi, šolska prehrana, podaljšano bivanje, jutranje varstvo itd., vas bomo sproti obveščali).

Lepo vas pozdravljam.

Miša Stržinar, ravnateljica OŠ Tabor Logatec

(Visited 20 times, 1 visits today)