Spoštovani starši/zakoniti skrbniki,

na podlagi prejete okrožnice MIZŠ, Priporočil za prehod iz izobraževanja na daljavo v izobraževanje na šoli oz. v oddelku za učence 1. triade v OŠ in Higienskih priporočil za izvajanje pouka v OŠ, vas obveščamo, da se vzgojno – izobraževalno delo za učence 1., 2., 3. razreda (1. triada) od 18. 5. 2020 dalje začne izvajati v prostorih šole.

Od 25. 5. 2020 dalje se bo v prostorih šole pričelo izvajati vzgojno – izobraževalno delo za učence 9. razreda. Prav tako MIZŠ načrtuje od 25. 5. 2020 dalje za učence od 4. – 8. razreda, ki imajo učne težave in težko dosegajo standarde znanja, da se lahko v prostorih šole začne izvajati dopolnilni pouk ter druge oblike individualne in skupinske pomoči.

Za učence 1.,2.,3. razreda se bo na šoli izvajal obvezni program (redni pouk) in razširjeni program (jutranje varstvo za 1. razred, podaljšano bivanje, dopolnilni/dodatni pouk) od 18. 5. 2020 dalje.

V skladu s priporočili NIJZ mora šola obvezno pridobiti podpisano izjavo staršev pred vstopom v šolo. S tem se v šoli zagotovi varno učno okolje za vse učence. Zato bomo v ta namen danes popoldan starše učencev 1. triade preko eAsistenta obvestili o  izvajanju vzgojno – izobraževalnih dejavnosti na šoli od 18. 5. 2020 dalje. Zaradi organizacije dela v šoli, moramo pri starših učencev 1. triade pridobiti podatke o številu učencev, ki se bodo vključili v pouk. Naredili bomo poizvedbo pri starših učencev 1. triade koliko učencev potrebuje JV (samo za 1. razred), OPB, šolsko prehrano (zajtrk, kosilo in popoldansko malico) in šolski prevoz.

Zato prosimo vse starše/zakonite skrbnike otrok 1., 2. in 3. razreda, da redno spremljate obvestila na šolski spletni strani in vašo elektronsko pošto, kjer vas bomo obveščali in zaprosili za podatke.

Hvala za sodelovanje in lep pozdrav.

Miša Stržinar, ravnateljica OŠ Tabor Logatec

(Visited 60 times, 1 visits today)