Dragi učenci, spoštovani starši in skrbniki,

tudi letos bomo na tretji petek v novembru, 20. 11. 2020, obeležili DAN SLOVENSKE HRANE in spremljajoči TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK, ki bo letos že deseti po vrsti. Njegova izvedba bo zaradi epidemije covid-19 letos drugačna.

Namen projekta Tradicionalni slovenski zajtrk je izobraževati, obveščati in ozaveščati otroke in mlade, pa tudi širšo javnost, o pomenu zajtrka v okviru zdravih prehranjevalnih navad. Prav tako je poudarek na izpostavljanju prednosti uživanja lokalno pridelanih živil, ki imajo kratke transportne poti in ohranijo bogato hranilno vrednost. Eden izmed ciljev je tudi izobraževanje in ozaveščanje otrok o pomenu čebel in čebeljih pridelkov.

Glede na trenutne razmere se letošnji Tradicionalni slovenski zajtrk s sloganom »Zajtrk z medom – super dan!« ne bo izvedel, kot v preteklih letih, temveč bo pozornost namenjena ozaveščanju in spodbujanju širše javnosti k obeležitvi Dneva slovenske hrane.

Na ta dan bo pri pouku na daljavo, prva šolska ura namenjena ozaveščanju učencev o pomenu zajtrka ter pripravi prazničnega pogrinjka in zajtrka, ki naj vključuje živila, značilna za Tradicionalni slovenski zajtrk, in sicer kruh, maslo, med, mleko in jabolko.

Kako je med zaznamoval Tradicionalni slovenski zajtrk

Pred dobrim desetletjem so čebelarji pričeli z organiziranimi obiski otrok v vrtcih in osnovnih šolah, ki so naleteli na zelo dober odziv tako otrok kot njihovih vzgojiteljev in učiteljev, zato so njihove aktivnosti leta 2011 prerasle na vseslovensko raven. Tako je postala ena od rdečih niti Tradicionalnega slovenskega zajtrka tudi osveščanje o pomenu čebel, pridelkih iz čebeljega panja in o vlogi medu v naši prehrani. V tem duhu je ob jubileju izbran tudi letošnji slogan, ki se glasi »Zajtrk z medom – super dan!«.

Čebelarstvo je ena izmed najstarejših in najbolj tradicionalnih dejavnosti v Sloveniji. Ima zelo pomembno poslanstvo, saj so čebele z več vidikov ključne za opraševanje in obstoj rastlinskih vrst. Ravno opraševanje nam omogoča zadostno količino hrane ter vpliva tudi na količino in kakovost pridelkov.

Tematski plakat Tradicionalnega slovenskega zajtrka

Letošnje osrednje sporočilo plakata temelji na ilustraciji, ki jo je izdelal priznani slovenski ilustrator Ivan Mitrevski in glede idejne zasnove pojasnil: »Tradicionalni slovenski zajtrk naj bi potekal na šolah. A nisem narisal šolskih otrok. Namesto njih v ilustraciji nastopajo gozdne in domače živali. Izbral sem take, ki pogosto nastopajo v pravljicah, ljudskih pregovorih, stripih in slikanicah: volka, medveda, lisico, veverico, mačko, kosa, racaka in seveda čebele. Čebele sem pobarval s sivo barvo, saj gre za znamenite kranjske sivke. Medved je najbolj sladkosned, lisica je najbolj zvita, najbolj radoveden pa je veveriček, ki je zatopljen v branje, medtem ko ostale živali jedo zajtrk. To je pomemben detajl ilustracije. Mislim, da ne moremo gojiti kulture prehranjevanja ne da bi zraven gojili ljubezen do knjige in besede.«

Veselimo se zajtrka na daljavo z vami.

                                                                                               Veronika Škedelj, organizatorka šolske prehrane

(Visited 175 times, 1 visits today)