Na podlagi 30. člena Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev (UL RS, št.52/2013), OŠ Tabor razpisuje JESENSKI rok opravljanja POPRAVNIH IZPITOV za učence 7. in 8. razreda na OŠ Tabor Logatec, po naslednjem razporedu:

DATUMPREDMETNAČIN OPRAVLJANJAURAUČILNICA
26. 8. 2021MATEMATIKA  pisno; ustno9.00; 11.00SPL  
27.8. 2021ANGLEŠČINA  pisno; ustno9.00; 11.00TJA
27.8. 2021SLOVENŠČINApisno; ustno9.00; 11.00SLOD
27.8. 2021FIZIKAustno9.00MAT
  • Učenci 7., 8.r., ki bodo NEUSPEŠNO opravili popravne izpite v jesenskem roku, ponavljajo razred.

Logatec,  23.8. 2021                                                       Barbara Novljan Mišič, pomočnica ravnateljice

(Visited 92 times, 1 visits today)