V šolsko leto 2021/2022 bodo učenci od 2. – 9. razreda vstopili
v SREDO, 1. 9. 2021, ob 7. 55.
Naši prvošolci, ki ji že nestrpno čakamo, pa bodo sprejeti na OŠ Tabor Logatec malo kasneje. Vabila ste starši prvošolcev že prejeli po pošti.

Prosimo da se spoštuje in upošteva PCT pogoj.

PRVI ŠOLSKI DAN: SREDA 1. 9. 2021
URA PRIČETKA: 7.55 – MATIČNA ŠOLA

Svetujemo, da učenci (izjema vozači) ne prihajajo v šolo pred 7.45.

2. – 5. razred se zbere pred šolo pri vodnjaku. Učence bodo pričakale razredničarke, ki jih bodo razdelile v oddelke in jih pospremile v učilnice.
6. – 9. razred se zbere zadaj na športnem igrišču. Pričakali jih bodo razredniki in sorazredniki in jih pospremili v matične učilnice.

PRI VSTOPU V ŠOLSKO STAVBO BOMO UPOŠTEVALI PRIPOROČILA ZA PREPREČEVANJE OKUŽBE S COVID-OM 19.
Zaposleni, obiskovalci, starši učencev upoštevajo PCT pogoje za vstop v šolsko stavbo.

• Držimo varnostno razdaljo.
• Upoštevamo higieno kašljanja in kihanja v komolec.
• Pogosto in natančno umivamo roke, jih razkužujemo.
• Če imamo vročino, smo bolni, ostanemo doma.
• Izogibamo se dotikom rok z očmi, nosom in usti.
• Večkrat prezračimo učilnice za kar skrbijo učitelji.
• Učenci od 6. – 9. razreda nosijo maske v vseh prostorih.
• Učenci od 1. – 5. razreda nosijo maske v skupnih, javnih prostorih.

Vsi učenci morajo imeti s seboj copate, peresnico in zvezek v katerega bodo zapisali prve informacije.
Posebnost 3. razred: torbo, mapo, likovne in športne pripomočke.

  1. 20 – 9.30 Učenci od 4. – 9. razreda imajo ure oddelčne skupnosti/ 2., 3. razred ima prilagojen pouk.

9.30 Malica.

9.50 – 10.40 Ura oddelčne skupnosti 4. – 9. r/ 2., 3. razred ima prilagojen pouk.

10.40 – 11.25/12.15 4. in 5. šolsko uro je POUK PO URNIKU.

11.25 Nekateri oddelki končajo s poukom ob 11.25, to so: 2A, 3A, 4B, 4C, 5A in 5B.

• Domačini gredo takoj domov, učenci, ki so prijavljeni v podaljšano bivanje skupaj z vozači počakajo z učiteljem v svoji učilnici. Vse usmerja in spremlja učiteljica.
• Prijavljeni učenci na neobvezni izbirni predmet ( 4B in 4C ter 5A in 5B) imajo 5. uro že pouk nemščine. Učenci, ki ne obiskujejo nemščine gredo domov ali v OPB (če so prijavljeni). S skupino OPB čakajo tudi vozači. Vse spremlja in usmerja učiteljica.
• V kolikor boste vašega otroka prišli iskat (in je sicer prijavljen v OPB ali pa je vozač) prosim to napišite na list, ki ga naj otrok pokaže učiteljici.

V zadnjem letu so se naši učenci izjemno navadili na samostojnost pri vstopanju in odhodu iz šole. Nadaljevati želimo z vzgojo, ki razvija odgovornost in samostojnost zato predvsem starše otrok 2. in 3. razreda (v naslednjih mesecih pa tudi starše 1.r.) prosimo, da v šolsko stavbo vstopate samo v redkih primerih. Zaupajmo našim otrokom, da zmorejo sami, za pomoč pa vedno lahko prosijo učitelje.

12.30 Odhodi vseh avtobusov v vse smeri.

KOSILA NE BO (kosilo bo pripravljeno samo za prijavljene učence skupin podaljšanega bivanja ).

V veselem pričakovanju pričetka novega šolskega leta,

vodstvo šole

(Visited 609 times, 1 visits today)