Spoštovani starši!
Šolski sklad OŠ Tabor Logatec je v preteklem šolskem letu zbral sredstva s pomočjo podjetniškega kroška in donatorjev, z zbiralno akcijo odpadnega papirja in predvsem s prispevki staršev.    
Za centralno šolo in obe podružnici smo zbrana sredstva porabili za subvencioniranje nadstandarda (tridnevni tabor nadarjenih), nakupili smo učne in didaktične pripomočke – lego kocke, podloge za sedenje, lopatke za vožnjo po snegu  ter zvočno kartico. Pokril smo stroške za zaključno prireditev za bralno značko.  
Na centralni šoli smo nakupili knjige za knjižnico ter angleške knjige za razredno stopnjo.
Več o delu in programu Šolskega sklada najdete na spletni strani OŠ Tabor Logatec http://www.os-tabor.si  pod zavihkom Šolski sklad.

Vsi skupaj še naprej  pojdimo z roko v roki in uresničujmo sanje naših in vaših otrok

Že v naprej se Vam lepo zahvaljujemo za vaš prispevek.
predsednica UOŠS         
Darinka Lapajne

(Visited 68 times, 1 visits today)