Danes je v veljavo stopil nov Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki na področju vzgoje in izobraževanja prinaša sproščanje ukrepov.

V skladu z novim Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, se:

  • na področju vzgoje in izobraževanja opušča ugotavljanje izpolnjevanja pogoja preboleli, cepljeni in testirani (PCT);
  • ukinja se samotestiranje v šolah, tako za zaposlene kot tudi za učence in dijake.

Še vedno pa ostaja obvezna uporaba zaščitnih mask. Še nadalje pa uporaba zaščitnih mask ni obvezna za:

  • otroke, do dopolnjenega 6. leta starosti,
  • vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok – pomočnike vzgojitelja pri opravljanju neposrednega dela z otroki,
  • nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah in na njiho­vih vajah,
  • osebe, ki izvajajo športno vadbo,
  • osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zašči­tne maske iz objektivnih razlogov onemogočena,
  • učence in dijake pri pouku športne vzgoje in pouku športa,
  • učence glasbene šole pri pouku pihal, trobil, petja, plesne pripravnice, sodobnega plesa in baleta, ter dijake pri pouku plesa, petja in inštrumenta,
  • za tolmače za slovenski znakovni jezik pri komunikaciji z gluhimi in naglušnimi osebami.

Pri neposredni komunikaciji z gluhimi, gluhoslepimi in naglušnimi osebami se, ob upoštevanju zaščite vseh ude­leženih, uporaba zaščitnih mask lahko začasno opusti, če je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo vsaj 1,5 metra, uporabo vizirja ali če komunikacija s temi osebami poteka za stekleno pregrado.

Vlada Republike Slovenije je 18. februarja sprejela odločitev o ukinitvi karanten. Na spletni strani NIJZ so objavljena posodobljena navodila vzgojno-izobraževalnim zavodom in dijaškim domovom ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu.

(Visited 81 times, 1 visits today)