NPZ – VPOGLEDI

Učenci 6. in 9. razredov so odpisali vsa tri nacionalna preverjanja znanja.

Državni izpitni center bo

od 31. 5. 2022 – 2. 6. 2022, učencem ter staršem 9. razredov  ter

od 7. 6. 2022 – 9. 6. 2022, učencem ter staršem 6. razredov,

omogočil dostop do elektronsko ovrednotenih preizkusov znanja in zapisa dosežkov. Do obojega boste lahko že doma dostopali s pomočjo šifre učenca in številke EMŠO na spletni strani http://npz.ric.si.  Šifro so učenci prejeli pri prvem preverjanju.

  • Učenci bodo tudi na šoli skupaj z učitelji pregledali preizkuse znanja. V kolikor bi kakšen učenec želel poizvedbo za kakšno nalogo, se zahteva poizvedbe opravi tako, da ravnatelj v skladu z rokom, določenim s koledarjem NPZ- ja, v spletni uporabniški program vnese potrebne podatke. Preizkus/ nalogo ponovno pregleda glavni ocenjevalec.Število točk se po poizvedbi lahko zviša, ostane enako ali zniža.
  • V kolikor bi starši želeli opraviti vpogled v NPZ svojega otroka  še v šoli, to prosim sporočite pomočnici ravnateljice.
  • Dosežki učencev bodo izraženi v absolutnih in odstotnih točkah. 
  • Informacije si lahko preberete tudi na spletnih straneh Državnega izpitnega centra.

                                                                                                    Povzela: Barbara Novljan Mišič, pomočnica ravnatelja

(Visited 138 times, 1 visits today)