Spoštovani starši in skrbniki,

z veseljem vas obveščamo, da bomo s ponedeljkom, 3. 10. 2022 učencem ponovno zagotovili toplo kosilo. Upoštevali bomo prijave, ki so bile podane preko obrazca MIZŠ Prijava na šolsko prehrano v mesecu juniju 2022. Prijavo vašega otroka lahko preverite s pomočjo spletne aplikacije MojaMalica.

https://malica.os-tabor.si/Account/Login?ReturnUrl=%2F

Navodila za registracijo in uporabo aplikacije najdete na spletni strani šole pod zavihkom Prehrana. V kolikor bodo razmere dopuščale zagon šolske kuhinje, bomo kosila pripravljali sami, v nasprotnem primeru pa nam bo kosila pripravljal in dostavljal zunanji ponudnik. Ceno kosil vam bomo sporočili naknadno, saj smo trenutno zaradi zvišanja stroškov živil in energentov v fazi preoblikovanja cen obrokov.

 Vodstvo šole

(Visited 140 times, 1 visits today)